Om korten te voorkomen moet de zogeheten beleidsdekkingsgraad op het vereiste niveau van ruim 104 procent zitten. Maar bij PME en PMT ging deze graadmeter, die aangeeft in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen, afgelopen kwartaal omlaag naar respectievelijk een kleine 101 en minder dan 102 procent. De pensioenfondsen zijn de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel. Het gaat om aanvullende pensioenopbouw via de werkgever. De eerste pijler is de AOW, het basispensioen van de Rijksoverheid. De derde zijn de individuele pensioensverzekeringen. (Belga)