Hij stond bekend als een eigenzinnige en zeer behoudende bisschop. Hij was van 1972 tot 1993 bisschop van Roermond. Gijsen trok zich op een gegeven moment terug in een klooster in Oostenrijk en werd later bisschop op IJsland, waar hij het 12 jaar volhield. In 2007 kwam hij terug naar Nederland en werd hij rector van de zusters karmelietessen in Sittard. Gijsen richtte in 1974 het grootseminarie Rolduc (Kerkrade) op. Deze priesteropleiding werd vaak geassocieerd met geslotenheid en behoudzucht. De naam van Gijsen viel vorig jaar in het misbruikschandaal in de roomskatholieke kerk. Eind jaren 50 zou hij op het toen nog kleinseminarie Rolduc "onbetamelijk" hebben gehandeld en de privacy van een oud-leerling aldaar "op grove wijze" hebben geschonden, zo oordeelde de klachtencommissie van de RK-Kerk over een klacht die was ingediend tegen Gijsen. Volgens de aanklacht zou hij een oud-leerling hebben begluurd die zich in bed bevredigde. Formeel gezien was er geen sprake van seksueel misbruik, maar was Gijsen wel over de schreef gegaan, aldus de commissie. (Belga)

Hij stond bekend als een eigenzinnige en zeer behoudende bisschop. Hij was van 1972 tot 1993 bisschop van Roermond. Gijsen trok zich op een gegeven moment terug in een klooster in Oostenrijk en werd later bisschop op IJsland, waar hij het 12 jaar volhield. In 2007 kwam hij terug naar Nederland en werd hij rector van de zusters karmelietessen in Sittard. Gijsen richtte in 1974 het grootseminarie Rolduc (Kerkrade) op. Deze priesteropleiding werd vaak geassocieerd met geslotenheid en behoudzucht. De naam van Gijsen viel vorig jaar in het misbruikschandaal in de roomskatholieke kerk. Eind jaren 50 zou hij op het toen nog kleinseminarie Rolduc "onbetamelijk" hebben gehandeld en de privacy van een oud-leerling aldaar "op grove wijze" hebben geschonden, zo oordeelde de klachtencommissie van de RK-Kerk over een klacht die was ingediend tegen Gijsen. Volgens de aanklacht zou hij een oud-leerling hebben begluurd die zich in bed bevredigde. Formeel gezien was er geen sprake van seksueel misbruik, maar was Gijsen wel over de schreef gegaan, aldus de commissie. (Belga)