Het akkoord voorziet onder meer in een ontdubbeling van de rechtbanken in Brussel in een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank. Minstens één derde van de rechters moet tweetalig zijn. Vandaag is dat nog twee derde. De NOAB vreest dat de eenheid van rechtspraak daardoor verder zal afnemen. "Bovendien is de kans reëel dat door het gebrek aan tweetalige magistraten nog meer bewijsstukken moeten worden vertaald", luidt het. De NOAB acht de kennis van beide landstalen een noodzakelijke voorwaarde om in België op kwalitatieve wijze recht te spreken. De Orde hoopt dat de nieuwe regering middelen vrijmaakt om magistraten die niet voldoende de andere taal beheersen, taallessen te laten volgen. Volgens het politieke akkoord wordt het tweetalige parket van Brussel gesplitst in een Nederlandstalig parket in Halle-Vilvoorde en een tweetalig parket Brussel. De NOAB meent dat het niet nodig is om Franstalige parketmagistraten te detacheren naar het parket Halle-Vilvoorde. De Orde stelt voor om tweetalige Nederlandstalige parketmagistraten te benoemen. De NOAB dringt er in elk geval op aan dat de gedetacheerde Franstalige parketmagistraten een grondige kennis van het Nederlands hebben. "Als niet voldoende Franstalige parketmagistraten met deze taalkennis worden gevonden, moeten ze worden vervangen door Nederlandstalige parketmagistraten die wel volledig tweetalig zijn", luidt het. (KAV)

Het akkoord voorziet onder meer in een ontdubbeling van de rechtbanken in Brussel in een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank. Minstens één derde van de rechters moet tweetalig zijn. Vandaag is dat nog twee derde. De NOAB vreest dat de eenheid van rechtspraak daardoor verder zal afnemen. "Bovendien is de kans reëel dat door het gebrek aan tweetalige magistraten nog meer bewijsstukken moeten worden vertaald", luidt het. De NOAB acht de kennis van beide landstalen een noodzakelijke voorwaarde om in België op kwalitatieve wijze recht te spreken. De Orde hoopt dat de nieuwe regering middelen vrijmaakt om magistraten die niet voldoende de andere taal beheersen, taallessen te laten volgen. Volgens het politieke akkoord wordt het tweetalige parket van Brussel gesplitst in een Nederlandstalig parket in Halle-Vilvoorde en een tweetalig parket Brussel. De NOAB meent dat het niet nodig is om Franstalige parketmagistraten te detacheren naar het parket Halle-Vilvoorde. De Orde stelt voor om tweetalige Nederlandstalige parketmagistraten te benoemen. De NOAB dringt er in elk geval op aan dat de gedetacheerde Franstalige parketmagistraten een grondige kennis van het Nederlands hebben. "Als niet voldoende Franstalige parketmagistraten met deze taalkennis worden gevonden, moeten ze worden vervangen door Nederlandstalige parketmagistraten die wel volledig tweetalig zijn", luidt het. (KAV)