Wie nu nog met een naam komt aanzetten, komt daarmee niet op de kandidatenlijsten en stembiljetten te staan, maar moet het met een nummer doen. Onder de 15 dinsdag geaccepteerde namen zijn onder meer: Red het Noorden, NLB (Nederlandbeter), PAO (Partij Anti Onrecht), Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) van Hero Brinkman, P.V.D.M. en alle overige aardbewoners en de Club van niet kiezers. De Kiesraad wees dinsdag ook een registratieverzoek af: 'Occupy Politiek'. "Het is waarschijnlijk dat met deze aanduiding ten onrechte de indruk wordt gewekt dat deze politieke groepering gelieerd is aan de beweging 'Occupy'." Dergelijke misleiding mag niet voorkomen, oordeelt de raad. Lang niet iedereen die een partijnaam heeft aangemeld, doet ook echt aan de verkiezingen mee. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stonden er 61 aanduidingen bij de Kiesraad geregistreerd. Van de melders deden er uiteindelijk maar 19 mee. (MVL)

Wie nu nog met een naam komt aanzetten, komt daarmee niet op de kandidatenlijsten en stembiljetten te staan, maar moet het met een nummer doen. Onder de 15 dinsdag geaccepteerde namen zijn onder meer: Red het Noorden, NLB (Nederlandbeter), PAO (Partij Anti Onrecht), Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) van Hero Brinkman, P.V.D.M. en alle overige aardbewoners en de Club van niet kiezers. De Kiesraad wees dinsdag ook een registratieverzoek af: 'Occupy Politiek'. "Het is waarschijnlijk dat met deze aanduiding ten onrechte de indruk wordt gewekt dat deze politieke groepering gelieerd is aan de beweging 'Occupy'." Dergelijke misleiding mag niet voorkomen, oordeelt de raad. Lang niet iedereen die een partijnaam heeft aangemeld, doet ook echt aan de verkiezingen mee. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stonden er 61 aanduidingen bij de Kiesraad geregistreerd. Van de melders deden er uiteindelijk maar 19 mee. (MVL)