Het probleem ligt volgens Taouil bij de leiding van de Moslimexecutieve, die beslissingen neemt die niet gedragen worden door de moslimgemeenschap. "Marokkaanse en Turkse organisaties sluiten daar onder tafel akkoorden", aldus Taouil. Het Cultureel Islamitisch Centrum van België (CICB), de organisatie van onder meer Taouil en de Gentse imam Brahim Laytouss, vraagt al langer een gesprek met het kabinet van Koen Geens, de bevoegde minister. "We willen hem vragen stellen over het democratische karakter van de Moslimexecutieve, maar er is nog niet ingegaan op onze vraag tot overleg." Het CICB zegt "externe bemoeienissen en financiering" expliciet af te wijzen. "We willen verandering, en zijn neutraal en pluralistisch", klonk het bij de oprichting eerder dit jaar. Bij die oprichting werd nog gezegd dat het CICB kandidaat is om de Grote Moskee uit te baten, maar dat is volgens Taouil niet langer het geval. De Antwerpse imam brengt de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart in herinnering. Die kwam tot de conclusie dat de salafo-wahabistische stroming die in de Grote Moskee wordt beleden, kan aanzetten tot radicalisering. De commissie deed de aanbeveling om de concessie stop te zetten, wat de regering in maart vorig jaar dan ook besliste. In afwachting van de volledige implementatie van de commissie werd de Moslimexecutieve tijdelijk belast met het beheer van het gebouw. Een van de aanbevelingen was betrokkenheid van de lokale gemeenschap van gelovigen. "Er zal een overkoepelende vzw komen voor de uitbating van de moskee, van haar Koranschool, en in de toekomst van een opleidingsinstituut voor imams", laat het kabinet-Geens in een reactie weten. "Het is nu de verantwoordelijkheid van de Belgische moslimgemeenschap om eindelijk een succesverhaal te maken van de Grote Moskee." Koning Boudewijn had in 1969 de grond waarop de moskee staat voor 99 jaar in bruikleen gegeven aan Saoedi-Arabië, via het ICCB. (Belga)

Het probleem ligt volgens Taouil bij de leiding van de Moslimexecutieve, die beslissingen neemt die niet gedragen worden door de moslimgemeenschap. "Marokkaanse en Turkse organisaties sluiten daar onder tafel akkoorden", aldus Taouil. Het Cultureel Islamitisch Centrum van België (CICB), de organisatie van onder meer Taouil en de Gentse imam Brahim Laytouss, vraagt al langer een gesprek met het kabinet van Koen Geens, de bevoegde minister. "We willen hem vragen stellen over het democratische karakter van de Moslimexecutieve, maar er is nog niet ingegaan op onze vraag tot overleg." Het CICB zegt "externe bemoeienissen en financiering" expliciet af te wijzen. "We willen verandering, en zijn neutraal en pluralistisch", klonk het bij de oprichting eerder dit jaar. Bij die oprichting werd nog gezegd dat het CICB kandidaat is om de Grote Moskee uit te baten, maar dat is volgens Taouil niet langer het geval. De Antwerpse imam brengt de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart in herinnering. Die kwam tot de conclusie dat de salafo-wahabistische stroming die in de Grote Moskee wordt beleden, kan aanzetten tot radicalisering. De commissie deed de aanbeveling om de concessie stop te zetten, wat de regering in maart vorig jaar dan ook besliste. In afwachting van de volledige implementatie van de commissie werd de Moslimexecutieve tijdelijk belast met het beheer van het gebouw. Een van de aanbevelingen was betrokkenheid van de lokale gemeenschap van gelovigen. "Er zal een overkoepelende vzw komen voor de uitbating van de moskee, van haar Koranschool, en in de toekomst van een opleidingsinstituut voor imams", laat het kabinet-Geens in een reactie weten. "Het is nu de verantwoordelijkheid van de Belgische moslimgemeenschap om eindelijk een succesverhaal te maken van de Grote Moskee." Koning Boudewijn had in 1969 de grond waarop de moskee staat voor 99 jaar in bruikleen gegeven aan Saoedi-Arabië, via het ICCB. (Belga)