De sp.a-minister waarschuwde dat als we niet opletten, de weg van Nederland en Duitsland zullen opgaan. Beide buurlanden hebben strenge lockdownmaatregelen genomen. België heeft gekozen voor stabiliteit, in tegenstelling tot Nederland dat 'jojo' speelt. We hebben geen superharde lockdown, maar dat betekent dat de we de inspanning "lang, lang" moeten volhouden. En dat doet 80 procent van de bevolking. Dat de cijfers dan toch niet in de goede richting evolueren, kan volgens Vandenbroucke er onder meer mee te maken hebben dat er ondanks de regels minder thuis gewerkt wordt. Minister van Werk Dermagne (PS) zal de controles opvoeren en strenger optreden en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) zal in een omzendbrief de ambtenaren duidelijk maken dat thuiswerk de regel is en dat daar enkel van kan afgeweken worden als het niet anders kan of om de dienstverlening te garanderen. De minister wees ook op de risico's van het grensverkeer en de verplichting om de quarantaineregels te volgen, en drong er op aan naar de dokter te gaan en zich te laten testen als men zich ziek voelt. Dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist heeft de huidige maatregelen ook na de kerstvakantie te handhaven, noemt Vandenbroucke "zeer wijs beleid". Minister Vandenbroucke betreurde ook dat er geen gelijk beleid in Europa is, zoals de sluiting van de winkels. Daarover moet er met Nederland gepraat worden, waar de niet-essentiële winkels opnieuw gesloten zijn. "We moeten de Nederlanders duidelijk maken dat hier pleziershoppen niet kan en men maar een half uur mag winkelen", aldus de minister, die aandrong op streng toezicht op de toegang tot winkelstraten. De burgemeesters moeten volgens hem desnoods harder optreden. (Belga)

De sp.a-minister waarschuwde dat als we niet opletten, de weg van Nederland en Duitsland zullen opgaan. Beide buurlanden hebben strenge lockdownmaatregelen genomen. België heeft gekozen voor stabiliteit, in tegenstelling tot Nederland dat 'jojo' speelt. We hebben geen superharde lockdown, maar dat betekent dat de we de inspanning "lang, lang" moeten volhouden. En dat doet 80 procent van de bevolking. Dat de cijfers dan toch niet in de goede richting evolueren, kan volgens Vandenbroucke er onder meer mee te maken hebben dat er ondanks de regels minder thuis gewerkt wordt. Minister van Werk Dermagne (PS) zal de controles opvoeren en strenger optreden en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) zal in een omzendbrief de ambtenaren duidelijk maken dat thuiswerk de regel is en dat daar enkel van kan afgeweken worden als het niet anders kan of om de dienstverlening te garanderen. De minister wees ook op de risico's van het grensverkeer en de verplichting om de quarantaineregels te volgen, en drong er op aan naar de dokter te gaan en zich te laten testen als men zich ziek voelt. Dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist heeft de huidige maatregelen ook na de kerstvakantie te handhaven, noemt Vandenbroucke "zeer wijs beleid". Minister Vandenbroucke betreurde ook dat er geen gelijk beleid in Europa is, zoals de sluiting van de winkels. Daarover moet er met Nederland gepraat worden, waar de niet-essentiële winkels opnieuw gesloten zijn. "We moeten de Nederlanders duidelijk maken dat hier pleziershoppen niet kan en men maar een half uur mag winkelen", aldus de minister, die aandrong op streng toezicht op de toegang tot winkelstraten. De burgemeesters moeten volgens hem desnoods harder optreden. (Belga)