De onderzoeken werden uitgevoerd in Italië en Polen omdat het Nederlands daar specifieke en verschillende rollen speelt die volgens de Taalunie een goede basis vormen voor beleidsvorming. "Met deze studies naar de internationale positie van het Nederlands hebben we voor het eerst de aanwezigheid van het Nederlands in het buitenland en de kansen die dat oplevert systematisch onderzocht", zegt Desmond Thuis van de Taalunie. Zo investeren Nederland en Vlaanderen via de Taalunie 7,5 cent per inwoner van het taalgebied in het onderwijs Nederlands in het buitenland, waarvan 4,5 cent per inwoner van het Nederlandse taalgebied in het internationaal universitair onderwijs van het Nederlands. Sommige Europese landen investeren meer in het buitenlandse onderwijs van hun taal: zoals 11 cent in Zweden, Hongarije (15 cent), Portugal (2,80 euro) en Duitsland (5,30 euro). De cijfers uit de studies in Italië en Polen laten zien dat het Nederlands een rol speelt op veel terreinen en dat de neerlandistiek allerlei positieve effecten heeft. "Veel kansen worden echter nog niet benut", benadrukt Desmond Thuis. "Het zijn juist die kansen waarvan het Nederlandse taalgebied zou profiteren. Het universitaire onderwijs Nederlands buiten het taalgebied is primair gericht op onderwijs en onderzoek van de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur. Maar neerlandici spelen daarnaast vaak een belangrijke rol in economische, culturele en diplomatieke contacten en versterken daarmee het internationaliseringsbeleid van Nederland en Vlaanderen." Met deze onderzoeken wilde de Taalunie meer inzicht krijgen in de meerwaarde en kansen van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland en het internationale beleid dat andere landen voeren voor de eigen taal. Op deze manier wil de Taalunie inspiratie opdoen voor het eigen beleid, en daarnaast diplomatieke en culturele instellingen inzichten bieden waarmee zij gerichtere keuzes kunnen maken. (Belga)

De onderzoeken werden uitgevoerd in Italië en Polen omdat het Nederlands daar specifieke en verschillende rollen speelt die volgens de Taalunie een goede basis vormen voor beleidsvorming. "Met deze studies naar de internationale positie van het Nederlands hebben we voor het eerst de aanwezigheid van het Nederlands in het buitenland en de kansen die dat oplevert systematisch onderzocht", zegt Desmond Thuis van de Taalunie. Zo investeren Nederland en Vlaanderen via de Taalunie 7,5 cent per inwoner van het taalgebied in het onderwijs Nederlands in het buitenland, waarvan 4,5 cent per inwoner van het Nederlandse taalgebied in het internationaal universitair onderwijs van het Nederlands. Sommige Europese landen investeren meer in het buitenlandse onderwijs van hun taal: zoals 11 cent in Zweden, Hongarije (15 cent), Portugal (2,80 euro) en Duitsland (5,30 euro). De cijfers uit de studies in Italië en Polen laten zien dat het Nederlands een rol speelt op veel terreinen en dat de neerlandistiek allerlei positieve effecten heeft. "Veel kansen worden echter nog niet benut", benadrukt Desmond Thuis. "Het zijn juist die kansen waarvan het Nederlandse taalgebied zou profiteren. Het universitaire onderwijs Nederlands buiten het taalgebied is primair gericht op onderwijs en onderzoek van de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur. Maar neerlandici spelen daarnaast vaak een belangrijke rol in economische, culturele en diplomatieke contacten en versterken daarmee het internationaliseringsbeleid van Nederland en Vlaanderen." Met deze onderzoeken wilde de Taalunie meer inzicht krijgen in de meerwaarde en kansen van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland en het internationale beleid dat andere landen voeren voor de eigen taal. Op deze manier wil de Taalunie inspiratie opdoen voor het eigen beleid, en daarnaast diplomatieke en culturele instellingen inzichten bieden waarmee zij gerichtere keuzes kunnen maken. (Belga)