"We hebben nu vier opeenvolgende jaren gekend met een echte toename in de defensie-uitgaven", aldus Stoltenberg. "Alle bondgenoten hebben de besparingen gestopt. Alle bondgenoten hebben de uitgaven aan defensie opgevoerd. Meer bondgenoten geven 2 procent van het bbp uit aan defensie en de meerderheid van hen heeft nu plannen om dit te doen tegen 2024." Stoltenberg merkte weliswaar op dat het niet om definitieve cijfers gaat. Hij juichte de resultaten toe, maar beklemtoonde ook dat een eerlijke verdeling van de lasten ook een thema zal zijn op de top van de verdragsorganisatie in juli. "We moeten nog meer werk verrichten", aldus de secretaris-generaal. "Ik verwacht dat alle bondgenoten hun inspanningen zullen voortzetten." Op de NAVO-top van Wales in 2014 zijn de lidstaten overeengekomen om de defensie-uitgaven tegen 2024 op te trekken tot 2 procent van het bbp. "Ik ben zeker dat (de Amerikaanse president Donald) Trump deze inspanningen toejuicht", aldus nog Stoltenberg. Trump eist al sinds de start van zijn campagne dat de lasten binnen de NAVO eerlijker worden verdeeld en dat de lidstaten een grotere bijdrage leveren. De Verenigde Staten geven het meest uit aan defensie, met 4 procent van het bbp. Trump zal zijn boodschap naar verwachting herhalen tijdens de top op 11 en 12 juli. (Belga)

"We hebben nu vier opeenvolgende jaren gekend met een echte toename in de defensie-uitgaven", aldus Stoltenberg. "Alle bondgenoten hebben de besparingen gestopt. Alle bondgenoten hebben de uitgaven aan defensie opgevoerd. Meer bondgenoten geven 2 procent van het bbp uit aan defensie en de meerderheid van hen heeft nu plannen om dit te doen tegen 2024." Stoltenberg merkte weliswaar op dat het niet om definitieve cijfers gaat. Hij juichte de resultaten toe, maar beklemtoonde ook dat een eerlijke verdeling van de lasten ook een thema zal zijn op de top van de verdragsorganisatie in juli. "We moeten nog meer werk verrichten", aldus de secretaris-generaal. "Ik verwacht dat alle bondgenoten hun inspanningen zullen voortzetten." Op de NAVO-top van Wales in 2014 zijn de lidstaten overeengekomen om de defensie-uitgaven tegen 2024 op te trekken tot 2 procent van het bbp. "Ik ben zeker dat (de Amerikaanse president Donald) Trump deze inspanningen toejuicht", aldus nog Stoltenberg. Trump eist al sinds de start van zijn campagne dat de lasten binnen de NAVO eerlijker worden verdeeld en dat de lidstaten een grotere bijdrage leveren. De Verenigde Staten geven het meest uit aan defensie, met 4 procent van het bbp. Trump zal zijn boodschap naar verwachting herhalen tijdens de top op 11 en 12 juli. (Belga)