De ministers van Defensie van de Navo beslisten op 11 december steun te leveren aan de strijd tegen mensensmokkelaars die vluchtelingen voor grof geld in gammele bootjes van Turkije naar Griekenland brengen. Een bestaande vloot schepen werd onmiddellijk ter plaatse gestuurd. Bedoeling was niet schepen tegen te houden en terug te sturen, maar om inlichtingen in te winnen en informatie door te spelen aan de kustwacht van beide landen. Verschillende operationele kwesties moesten evenwel nog worden uitgeklaard. "Onze schepen gaar informatie leveren aan de kustwachten en andere autoriteiten van Griekenland en Turkije. Dat zal hen helpen nog efficiënter om te gaan met de smokkelnetwerken", legt Navo-baas Stoltenberg uit. De toegevoegde waarde van de alliantie houdt volgens Stoltenberg in dat ze een nauwere samenwerking tussen Athene en Ankara kan faciliteren. Er komt ook een rechtstreekse lijn met Frontex, het agentschap dat instaat voor de bewaking van de Europese buitengrenzen. Ook over het gebied waarin de Navo actief zal zijn, moest nog een en ander worden uitgeklaard. Dat is een gevoelige kwestie tussen Turkije en Griekenland. Hun respectieve kusten liggen soms amper een tiental kilometer van mekaar verwijderd. "Onze commandanten zullen beslissen waar ze opereren, in coördinatie met Griekenland en Turkije", maar ze zullen in de territoriale wateren van beide landen kunnen varen. Griekenland en Turkije zullen zich beperken tot hun eigen territoriale wateren. "De opdracht van de Navo is niet de boten terug te sturen", aldus Stoltenberg. Een andere heikele kwestie was het lot van de vluchtelingen. Wanneer een vaartuig zich in problemen bevindt, is het marinepersoneel van de Navo, net als anderen overigens, verplicht te hulp te schieten. Een aantal lidstaten vreesde echter dat smokkelaars daarvan zouden profiteren om de overbeladen bootjes naar de militaire schepen zouden leiden, waardoor die de vluchtelingen zouden moeten helpen en asiel verlenen. "Wanneer mensen die uit Turkije komen worden gered, zullen ze worden teruggebracht naar Turkije", herhaalde de secretaris-generaal, die eraan toevoegt dat "onze naties tijdens hun opdracht het nationale en internationale recht zullen respecteren". (Belga)

De ministers van Defensie van de Navo beslisten op 11 december steun te leveren aan de strijd tegen mensensmokkelaars die vluchtelingen voor grof geld in gammele bootjes van Turkije naar Griekenland brengen. Een bestaande vloot schepen werd onmiddellijk ter plaatse gestuurd. Bedoeling was niet schepen tegen te houden en terug te sturen, maar om inlichtingen in te winnen en informatie door te spelen aan de kustwacht van beide landen. Verschillende operationele kwesties moesten evenwel nog worden uitgeklaard. "Onze schepen gaar informatie leveren aan de kustwachten en andere autoriteiten van Griekenland en Turkije. Dat zal hen helpen nog efficiënter om te gaan met de smokkelnetwerken", legt Navo-baas Stoltenberg uit. De toegevoegde waarde van de alliantie houdt volgens Stoltenberg in dat ze een nauwere samenwerking tussen Athene en Ankara kan faciliteren. Er komt ook een rechtstreekse lijn met Frontex, het agentschap dat instaat voor de bewaking van de Europese buitengrenzen. Ook over het gebied waarin de Navo actief zal zijn, moest nog een en ander worden uitgeklaard. Dat is een gevoelige kwestie tussen Turkije en Griekenland. Hun respectieve kusten liggen soms amper een tiental kilometer van mekaar verwijderd. "Onze commandanten zullen beslissen waar ze opereren, in coördinatie met Griekenland en Turkije", maar ze zullen in de territoriale wateren van beide landen kunnen varen. Griekenland en Turkije zullen zich beperken tot hun eigen territoriale wateren. "De opdracht van de Navo is niet de boten terug te sturen", aldus Stoltenberg. Een andere heikele kwestie was het lot van de vluchtelingen. Wanneer een vaartuig zich in problemen bevindt, is het marinepersoneel van de Navo, net als anderen overigens, verplicht te hulp te schieten. Een aantal lidstaten vreesde echter dat smokkelaars daarvan zouden profiteren om de overbeladen bootjes naar de militaire schepen zouden leiden, waardoor die de vluchtelingen zouden moeten helpen en asiel verlenen. "Wanneer mensen die uit Turkije komen worden gered, zullen ze worden teruggebracht naar Turkije", herhaalde de secretaris-generaal, die eraan toevoegt dat "onze naties tijdens hun opdracht het nationale en internationale recht zullen respecteren". (Belga)