De NAVO-steun voor Afghanistan na de terugtrekkinig zal rusten op drie pijlers. Het gaat dan om advies en financiële steun aan de Afghaanse veiligheidsdiensten, opleidingen en trainingen van het leger en tot slot bepaalde diensten financieren, zoals voor de functionering van de luchthaven van Kaboel. Bij de opleiding en training van Afghaanse soldaten zal de klemtoon liggen op de speciale eenheden. Die opleiding en training zal wel buiten Afghanistan gebeuren. "Dit alles zal de NAVO-bondgenoten en de internationale gemeenschap in staat stellen de Afghaanse bevolking te blijven helpen en een bijdrage te leveren bij de vredesinspanningen", aldus de Noor. In april besliste het bondgenootschap om werk te beginnen maken van de aftocht uit Afghanistan. Die moet ten laatste midden september afgesloten zijn. De Verenigde Staten hadden ongeveer gelijktijdig aangegeven dat 11 september de deadline wordt voor de Amerikaanse terugtrekking. (Belga)

De NAVO-steun voor Afghanistan na de terugtrekkinig zal rusten op drie pijlers. Het gaat dan om advies en financiële steun aan de Afghaanse veiligheidsdiensten, opleidingen en trainingen van het leger en tot slot bepaalde diensten financieren, zoals voor de functionering van de luchthaven van Kaboel. Bij de opleiding en training van Afghaanse soldaten zal de klemtoon liggen op de speciale eenheden. Die opleiding en training zal wel buiten Afghanistan gebeuren. "Dit alles zal de NAVO-bondgenoten en de internationale gemeenschap in staat stellen de Afghaanse bevolking te blijven helpen en een bijdrage te leveren bij de vredesinspanningen", aldus de Noor. In april besliste het bondgenootschap om werk te beginnen maken van de aftocht uit Afghanistan. Die moet ten laatste midden september afgesloten zijn. De Verenigde Staten hadden ongeveer gelijktijdig aangegeven dat 11 september de deadline wordt voor de Amerikaanse terugtrekking. (Belga)