Vooral in de Verenigde Staten was 2020 een "rampjaar". Het land werd getroffen door een reeks orkanen en bosbranden die samen voor 95 miljard dollar schade aanrichtten. Zes van de tien duurste natuurrampen van 2020 vonden in de VS plaats: onder meer orkaan Laura (13 miljard dollar) en de bosbranden in de zomer in het westen van het land (16 miljard). Europa kwam er met een schade van ongeveer 12 miljard dollar veel beter vanaf. De aardbeving van eind 2020 in Kroatië is wel nog niet in deze cijfers opgenomen, maar Munich Re schat toch dat het schadebedrag zal meevallen. De natuurramp die de meeste schade veroorzaakte, vond vorig jaar dan weer in Azië plaats: bij overstromingen in China in de zomer werd voor 17 miljard dollar schade aangericht. De stijgende trend van steeds meer en zwaardere natuurrampen wordt onder meer toegeschreven aan de klimaatopwarming. Munich Re ziet die trend al geruime tijd. De door de verzekering gedekte schade van de natuurrampen bedroeg in 2020 82 miljard dollar, tegen 57 miljard dollar in 2019, aldus Munich Re. Vorig jaar is dus geen recordjaar voor de sector, want zowel in 2005, 2011 als in 2017 lag de verzekerde schade boven de 100 miljard dollar. In de VS is er relatief veel schade verzekerd, tegenover relatief weinig in Azië. (Belga)

Vooral in de Verenigde Staten was 2020 een "rampjaar". Het land werd getroffen door een reeks orkanen en bosbranden die samen voor 95 miljard dollar schade aanrichtten. Zes van de tien duurste natuurrampen van 2020 vonden in de VS plaats: onder meer orkaan Laura (13 miljard dollar) en de bosbranden in de zomer in het westen van het land (16 miljard). Europa kwam er met een schade van ongeveer 12 miljard dollar veel beter vanaf. De aardbeving van eind 2020 in Kroatië is wel nog niet in deze cijfers opgenomen, maar Munich Re schat toch dat het schadebedrag zal meevallen. De natuurramp die de meeste schade veroorzaakte, vond vorig jaar dan weer in Azië plaats: bij overstromingen in China in de zomer werd voor 17 miljard dollar schade aangericht. De stijgende trend van steeds meer en zwaardere natuurrampen wordt onder meer toegeschreven aan de klimaatopwarming. Munich Re ziet die trend al geruime tijd. De door de verzekering gedekte schade van de natuurrampen bedroeg in 2020 82 miljard dollar, tegen 57 miljard dollar in 2019, aldus Munich Re. Vorig jaar is dus geen recordjaar voor de sector, want zowel in 2005, 2011 als in 2017 lag de verzekerde schade boven de 100 miljard dollar. In de VS is er relatief veel schade verzekerd, tegenover relatief weinig in Azië. (Belga)