De regering zou volgens Natuurpunt opnieuw onderhandelen over een tussentijdse oplossing voor de stikstofproblematiek. Dat zou gebeuren naar aanleiding van enkele recente arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State. De organisatie wijst erop dat die arresten "heel duidelijk een minimumlat" bepalen. "Wie daaronder gaat, begeeft zich op glad ijs", klinkt het. "Eender welk compromis dat deze grens niet respecteert, zal alleen maar leiden tot grote rechtsonzekerheid voor tal van economische actoren inclusief de landbouw", waarschuwt de organisatie. Natuurpunt zegt te begrijpen dat er nu in de eerste plaats nood is aan een voorlopige, tijdelijke regeling en dat de materie zeer gevoelig en complex is, "maar als deze voorlopige regeling geen rekening houdt met zelfs de meest cruciale aspecten uit de arresten, dan vrezen wij dat deze weinig/geen soelaas zal bieden", aldus de organisatie. Het tijdelijk kader waaraan nu wordt gewerkt, mist bovendien "elke wetenschappelijke onderbouwing", klinkt het nog. (Belga)

De regering zou volgens Natuurpunt opnieuw onderhandelen over een tussentijdse oplossing voor de stikstofproblematiek. Dat zou gebeuren naar aanleiding van enkele recente arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State. De organisatie wijst erop dat die arresten "heel duidelijk een minimumlat" bepalen. "Wie daaronder gaat, begeeft zich op glad ijs", klinkt het. "Eender welk compromis dat deze grens niet respecteert, zal alleen maar leiden tot grote rechtsonzekerheid voor tal van economische actoren inclusief de landbouw", waarschuwt de organisatie. Natuurpunt zegt te begrijpen dat er nu in de eerste plaats nood is aan een voorlopige, tijdelijke regeling en dat de materie zeer gevoelig en complex is, "maar als deze voorlopige regeling geen rekening houdt met zelfs de meest cruciale aspecten uit de arresten, dan vrezen wij dat deze weinig/geen soelaas zal bieden", aldus de organisatie. Het tijdelijk kader waaraan nu wordt gewerkt, mist bovendien "elke wetenschappelijke onderbouwing", klinkt het nog. (Belga)