Sinds 1985 is in Vlaanderen het "Bermbesluit" van kracht, waardoor openbare besturen verplicht worden om een ecologisch verantwoord maaibeheer te voeren. "Dat houdt onder meer in dat ze bepaalde maaidata moeten respecteren op de bermen onder hun bevoegdheid en verplicht zijn het maaisel af te voeren", verduidelijken Roosmarijn Steeman en Jorg Lambrechts (Natuurpunt). Op basis van een inventaris van de aanwezige vegetatie worden optimale maaidata vastgelegd. Voor de meeste snelwegbermen in Vlaanderen zijn er ondertussen beheerplannen opgemaakt. In opdracht van de Vlaamse overheid maakt Natuurpunt een bermbeheerplan op voor de E314 van Bertem tot Maasmechelen. "Tijdens de voorbereiding daarvan werden alvast een aantal pareltjes ontdekt in de autosnelwegbermen en afrittencomplexen", zeggen Steeman en Lambrechts. Margriet, knoopkruid, veldlathrus, gewone rolklaver, groot streepzaad, grasmuur, scherpe boterbloem en wilde peen blijken veel voor te komen in de bermen van dit gebied. "Zij geven kleur aan de omgeving en voorzien vlinders en bijen van nectar", klinkt het. "Buiten bermen en natuurgebieden worden ze echter steeds zeldzamer." Er bleken ook een aantal planten te groeien die ronduit zeldzaam zijn in Vlaanderen, zoals bergnachtorchis, gevlekte orchis, geelhartje, steenanjer, bochtige klaver, graslathyrus en rankelende duivenkervel. Maar ook zeldzame paddenstoelen werden aangetroffen, zoals een populatie van de 'puntmutswasplaat' in de zijberm van het afrittencomplex van Tielt-Winge. (Belga)

Sinds 1985 is in Vlaanderen het "Bermbesluit" van kracht, waardoor openbare besturen verplicht worden om een ecologisch verantwoord maaibeheer te voeren. "Dat houdt onder meer in dat ze bepaalde maaidata moeten respecteren op de bermen onder hun bevoegdheid en verplicht zijn het maaisel af te voeren", verduidelijken Roosmarijn Steeman en Jorg Lambrechts (Natuurpunt). Op basis van een inventaris van de aanwezige vegetatie worden optimale maaidata vastgelegd. Voor de meeste snelwegbermen in Vlaanderen zijn er ondertussen beheerplannen opgemaakt. In opdracht van de Vlaamse overheid maakt Natuurpunt een bermbeheerplan op voor de E314 van Bertem tot Maasmechelen. "Tijdens de voorbereiding daarvan werden alvast een aantal pareltjes ontdekt in de autosnelwegbermen en afrittencomplexen", zeggen Steeman en Lambrechts. Margriet, knoopkruid, veldlathrus, gewone rolklaver, groot streepzaad, grasmuur, scherpe boterbloem en wilde peen blijken veel voor te komen in de bermen van dit gebied. "Zij geven kleur aan de omgeving en voorzien vlinders en bijen van nectar", klinkt het. "Buiten bermen en natuurgebieden worden ze echter steeds zeldzamer." Er bleken ook een aantal planten te groeien die ronduit zeldzaam zijn in Vlaanderen, zoals bergnachtorchis, gevlekte orchis, geelhartje, steenanjer, bochtige klaver, graslathyrus en rankelende duivenkervel. Maar ook zeldzame paddenstoelen werden aangetroffen, zoals een populatie van de 'puntmutswasplaat' in de zijberm van het afrittencomplex van Tielt-Winge. (Belga)