Het bedrijf H. Essers kan een bouw- en milieuvergunning aanvragen om uit te breiden, ten koste van 12 ha waardevol natuurgebied. Het ruimtelijk uitvoeringsplan daarover is in het Staatsblad verschenen. Volgens Essers is er geen alternatieve locatie voor de uitbreiding. Maar Natuurpunt Vlaanderen heeft al beslist naar de Raad van State te stappen, "omdat er wel degelijk alternatieven zijn". "We vinden het eigenaardig dat voor alle mogelijke aspecten zoals geluidshinder of trillingen, experts worden geraadpleegd in het milieueffectrapport. Maar de zoektocht naar alternatieven laat men door het bedrijf beoordelen. Objectief kun je dat moeilijk noemen", zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg. "Daarom vragen we de vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan." Het bedrijf zelf reageert rustig op de aankondiging dat Natuurpunt naar de Raad van State trekt. "We zijn van dat beroep officieel nog niet op de hoogte, maar als het zo is, zullen we de procedure doorlopen", zegt woordvoerster Sara Geris. (Belga)

Het bedrijf H. Essers kan een bouw- en milieuvergunning aanvragen om uit te breiden, ten koste van 12 ha waardevol natuurgebied. Het ruimtelijk uitvoeringsplan daarover is in het Staatsblad verschenen. Volgens Essers is er geen alternatieve locatie voor de uitbreiding. Maar Natuurpunt Vlaanderen heeft al beslist naar de Raad van State te stappen, "omdat er wel degelijk alternatieven zijn". "We vinden het eigenaardig dat voor alle mogelijke aspecten zoals geluidshinder of trillingen, experts worden geraadpleegd in het milieueffectrapport. Maar de zoektocht naar alternatieven laat men door het bedrijf beoordelen. Objectief kun je dat moeilijk noemen", zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg. "Daarom vragen we de vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan." Het bedrijf zelf reageert rustig op de aankondiging dat Natuurpunt naar de Raad van State trekt. "We zijn van dat beroep officieel nog niet op de hoogte, maar als het zo is, zullen we de procedure doorlopen", zegt woordvoerster Sara Geris. (Belga)