In 2016 ging het project Meetnetten.be van start om informatie over bepaalde plant- en diersoorten te verzamelen. Honderden vrijwilligers van Natuurpunt staan in voor het gestandaardiseerd tellen en opvolgen van de toestand en trend van verschillende soorten. Amfibieën zoals de kamsalamander, knoflookpad en boomkikker werden al gemonitord, maar de poel- en heikikker nog niet, ondanks hun status als beschermde diersoort. Dit jaar hebben de twee kikkersoorten wel een meetnet gekregen om na te gaan hoe goed ze het doen. Door tellingen en genetisch onderzoek van de larven wordt gekeken naar de status van de poel- en heikikker in Vlaanderen. De telling zal plaatsvinden in 60 representatieve poelen in een driejaarlijkse cyclus, waarbij voor elke soort jaarlijks 20 poelen aan de beurt komen. (Belga)

In 2016 ging het project Meetnetten.be van start om informatie over bepaalde plant- en diersoorten te verzamelen. Honderden vrijwilligers van Natuurpunt staan in voor het gestandaardiseerd tellen en opvolgen van de toestand en trend van verschillende soorten. Amfibieën zoals de kamsalamander, knoflookpad en boomkikker werden al gemonitord, maar de poel- en heikikker nog niet, ondanks hun status als beschermde diersoort. Dit jaar hebben de twee kikkersoorten wel een meetnet gekregen om na te gaan hoe goed ze het doen. Door tellingen en genetisch onderzoek van de larven wordt gekeken naar de status van de poel- en heikikker in Vlaanderen. De telling zal plaatsvinden in 60 representatieve poelen in een driejaarlijkse cyclus, waarbij voor elke soort jaarlijks 20 poelen aan de beurt komen. (Belga)