Volgens Natuurpunt komen jonge amfibieën zoals kikkers, salamanders en padden in de problemen, weidevogels vinden nauwelijks nog regenwormen en bomen - vooral naaldhoutbestanden - verzwakken door de droogtestress.

'Als periodes van aanhoudende droogte het nieuwe normaal worden, kan dat de doodsteek zijn voor soorten die het nu al moeilijk hebben in Vlaanderen', aldus de milieuorganisatie.

Amfibieën leggen hun eitjes in water waaruit zich larven ontwikkelen die zuurstof uit het water halen. 'Vooral voor soorten met een trage ontwikkeling worden de komende weken cruciaal. De meeste larven van de zeldzame kamsalamander bijvoorbeeld verlaten het water pas in augustus. Valt een poel vroeger droog dan zijn die larven ten dode opgeschreven', aldus Natuurpunt.

Amfibielarven komen ook in de problemen omdat het vee alsmaar vaker in de poelen komt drinken en er meer uitwerpselen in belanden.

Door de droogte zijn ook heel wat bomen minder weerbaar. De droogte van vorige zomer heeft ertoe geleid dat vooral naaldhoutbestanden aangetast werden door de letterzetter, wat de dood kan betekenen van een aangepaste boom. 'Overal in Vlaanderen zie je dit jaar dode naaldhoutbestanden verschijnen en vermoedelijk worden ook dit jaar heel wat nieuwe bestanden aangetast', aldus Natuurpunt.

Ook een aantal vogels heeft het lastig. Door de zakkende grondwatertafel gaan bodembewonende ongewervelden, zoals regenwormen, dieper de bodem in buiten het bereik van vogels, zoals de grutto, tureluur en kievit.

Ook een aantal dag- en nachtvlinders raken in de problemen omdat rupsen onvoldoende voedsel vinden. Veel bloemen staan zodanig onder stress dat ze nog nauwelijks nectar bevatten, hetgeen nefast is voor vlinders en bijen.

Volgens Natuurpunt komen jonge amfibieën zoals kikkers, salamanders en padden in de problemen, weidevogels vinden nauwelijks nog regenwormen en bomen - vooral naaldhoutbestanden - verzwakken door de droogtestress. 'Als periodes van aanhoudende droogte het nieuwe normaal worden, kan dat de doodsteek zijn voor soorten die het nu al moeilijk hebben in Vlaanderen', aldus de milieuorganisatie.Amfibieën leggen hun eitjes in water waaruit zich larven ontwikkelen die zuurstof uit het water halen. 'Vooral voor soorten met een trage ontwikkeling worden de komende weken cruciaal. De meeste larven van de zeldzame kamsalamander bijvoorbeeld verlaten het water pas in augustus. Valt een poel vroeger droog dan zijn die larven ten dode opgeschreven', aldus Natuurpunt. Amfibielarven komen ook in de problemen omdat het vee alsmaar vaker in de poelen komt drinken en er meer uitwerpselen in belanden. Door de droogte zijn ook heel wat bomen minder weerbaar. De droogte van vorige zomer heeft ertoe geleid dat vooral naaldhoutbestanden aangetast werden door de letterzetter, wat de dood kan betekenen van een aangepaste boom. 'Overal in Vlaanderen zie je dit jaar dode naaldhoutbestanden verschijnen en vermoedelijk worden ook dit jaar heel wat nieuwe bestanden aangetast', aldus Natuurpunt. Ook een aantal vogels heeft het lastig. Door de zakkende grondwatertafel gaan bodembewonende ongewervelden, zoals regenwormen, dieper de bodem in buiten het bereik van vogels, zoals de grutto, tureluur en kievit. Ook een aantal dag- en nachtvlinders raken in de problemen omdat rupsen onvoldoende voedsel vinden. Veel bloemen staan zodanig onder stress dat ze nog nauwelijks nectar bevatten, hetgeen nefast is voor vlinders en bijen.