WWF roept in een persbericht de federale en regionale regeringen op om rivieren in hun natuurlijke staat te herstellen en gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen, met het herstel van uiterwaarden. De Maas en Rijn, die tijdens de overstromingen buiten hun oevers traden, hebben hun natuurlijke uiterwaarden volledig verloren, stelt de milieuorganisatie vast. "Ons land moet werk maken van een ruimtelijke ordening die het ruimtebeslag beperkt, inzetten op natuurherstel binnen en buiten de steden en dorpen om natuurlijke buffers te maken tegen overstromingen en droogte en duurzame vormen van landbouw en bosbouw aanmoedigen die minder schadelijk zijn voor het vermogen van de bodem om water op te nemen. En natuurlijk ook hard werken aan het terugdringen van onze broeikasgasuitstoot om de klimaatverandering tegen te gaan", vindt WWF. "In plaats van de natuur tegen te werken door miljarden euro's te spenderen aan investeringen schadelijk voor de natuur, moeten we investeren in natuurvriendelijke oplossingen. Het herstellen van de natuur is een kwestie van overleven geworden, niet alleen voor de natuur maar ook voor de mens", zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF-België. Aan de EU vraagt WWF om in de komende EU-natuurherstelwet "juridisch bindende ambitieuze hersteldoelen op te nemen voor uiterwaarden, natte gebieden en alle soorten ecosystemen die bijdragen aan het vasthouden en opslaan van water." Voor EU-fondsen die bestemd zijn voor investeringen moet een "op natuur gebaseerde" vereiste ingevoerd worden en prioriteit gegeven worden aan maatregelen om natuurlijk water vast te houden (Belga)

WWF roept in een persbericht de federale en regionale regeringen op om rivieren in hun natuurlijke staat te herstellen en gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen, met het herstel van uiterwaarden. De Maas en Rijn, die tijdens de overstromingen buiten hun oevers traden, hebben hun natuurlijke uiterwaarden volledig verloren, stelt de milieuorganisatie vast. "Ons land moet werk maken van een ruimtelijke ordening die het ruimtebeslag beperkt, inzetten op natuurherstel binnen en buiten de steden en dorpen om natuurlijke buffers te maken tegen overstromingen en droogte en duurzame vormen van landbouw en bosbouw aanmoedigen die minder schadelijk zijn voor het vermogen van de bodem om water op te nemen. En natuurlijk ook hard werken aan het terugdringen van onze broeikasgasuitstoot om de klimaatverandering tegen te gaan", vindt WWF. "In plaats van de natuur tegen te werken door miljarden euro's te spenderen aan investeringen schadelijk voor de natuur, moeten we investeren in natuurvriendelijke oplossingen. Het herstellen van de natuur is een kwestie van overleven geworden, niet alleen voor de natuur maar ook voor de mens", zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF-België. Aan de EU vraagt WWF om in de komende EU-natuurherstelwet "juridisch bindende ambitieuze hersteldoelen op te nemen voor uiterwaarden, natte gebieden en alle soorten ecosystemen die bijdragen aan het vasthouden en opslaan van water." Voor EU-fondsen die bestemd zijn voor investeringen moet een "op natuur gebaseerde" vereiste ingevoerd worden en prioriteit gegeven worden aan maatregelen om natuurlijk water vast te houden (Belga)