Deze gecoördineerde vangst, aangevuld met de andere methodes, vormt een effectieve en economisch rendabele bijdrage aan het ganzenbeheer, blijkt uit een studie van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO). Vandaag komen, volgens de laatste tellingen, in Vlaanderen nu half zoveel Canadese ganzen voor als in 2010, dat zijn er bij benadering 5.000. Het aantal jaarlijks gevangen Canadese ganzen is ook meer dan gehalveerd. De ganzensoort werd vanuit Noord-Amerika ingevoerd. Ze verloren hun natuurlijke trekgedrag en ontsnapten, en in de jaren 70 kwamen ze voor het eerst bij ons broeden. In de jaren daarop nam de populatie exponentieel toe. Onze regio heeft tijdens de winter altijd ganzen op bezoek gehad, maar zij trekken door naar het noorden. De Canadese gans is ook tijdens lente en zomer aanwezig. Door hun graasgedrag veroorzaken ze schade aan gewassen en graslanden in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Met hun uitwerpselen vervuilen ze onder andere zwemwateren en plassen. In de winter concurreren de dieren bovendien met de overwinterende ganzen. De dieren worden gevangen tijdens de rui, wanneer ze hun verenkleed vervangen en dus niet kunnen vliegen. Na de vangst worden de dieren met CO2 verdoofd en gedood. Er komen weinig handelingen aan te pas, zodat ze zo min mogelijk stress ervaren. De dieren worden nadien waar mogelijk voor consumptie aangeboden aan sociale initiatieven. (Belga)

Deze gecoördineerde vangst, aangevuld met de andere methodes, vormt een effectieve en economisch rendabele bijdrage aan het ganzenbeheer, blijkt uit een studie van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO). Vandaag komen, volgens de laatste tellingen, in Vlaanderen nu half zoveel Canadese ganzen voor als in 2010, dat zijn er bij benadering 5.000. Het aantal jaarlijks gevangen Canadese ganzen is ook meer dan gehalveerd. De ganzensoort werd vanuit Noord-Amerika ingevoerd. Ze verloren hun natuurlijke trekgedrag en ontsnapten, en in de jaren 70 kwamen ze voor het eerst bij ons broeden. In de jaren daarop nam de populatie exponentieel toe. Onze regio heeft tijdens de winter altijd ganzen op bezoek gehad, maar zij trekken door naar het noorden. De Canadese gans is ook tijdens lente en zomer aanwezig. Door hun graasgedrag veroorzaken ze schade aan gewassen en graslanden in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Met hun uitwerpselen vervuilen ze onder andere zwemwateren en plassen. In de winter concurreren de dieren bovendien met de overwinterende ganzen. De dieren worden gevangen tijdens de rui, wanneer ze hun verenkleed vervangen en dus niet kunnen vliegen. Na de vangst worden de dieren met CO2 verdoofd en gedood. Er komen weinig handelingen aan te pas, zodat ze zo min mogelijk stress ervaren. De dieren worden nadien waar mogelijk voor consumptie aangeboden aan sociale initiatieven. (Belga)