Naar aanleiding van de feestdag van de Europese Unie op 9 mei nodigt het Vlaams Parlement - samen met de vzw Ryckevelde en het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva) - jaarlijks een gastspreker uit voor een toespraak over Europa. Eerder passeerden onder meer Europees president Herman Van Rompuy en auteur Geert Mak de revue. Dit jaar was het de beurt aan Gerard Mortier, momenteel directeur van het Teatro Real in Madrid en in het verleden onder meer operabaas van De Munt (Brussel) en van de Opéra National (Parijs). In zijn toespraak, getiteld "Geef Don Juan en Faust een kans", schetste Mortier het beeld van een Europees proces dat heeft gezorgd voor vrede, economische samenwerking en een vrij verkeer van goederen en mensen. Maar in heel dat proces is er volgens Mortier onvoldoende aandacht besteed aan de "culturele identiteit". "Men heeft nagelaten de mensen te vertellen dat we eigenlijk niet zoveel verschillen." Mortier zet zich daarom af tegen het nationalisme in Europa. "Nationalisten zijn eigenlijk de feodalisten van vroeger. Ze verdedigen de eigen privileges tegenover het groter algemeen belang", zei hij. "Daarom wordt het nationalisme ook verdedigd door populistische partijen. Zij spelen in op het kleine instinct van de mens die zich verzet tegen het verdelen van bezit." (Belga)

Naar aanleiding van de feestdag van de Europese Unie op 9 mei nodigt het Vlaams Parlement - samen met de vzw Ryckevelde en het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva) - jaarlijks een gastspreker uit voor een toespraak over Europa. Eerder passeerden onder meer Europees president Herman Van Rompuy en auteur Geert Mak de revue. Dit jaar was het de beurt aan Gerard Mortier, momenteel directeur van het Teatro Real in Madrid en in het verleden onder meer operabaas van De Munt (Brussel) en van de Opéra National (Parijs). In zijn toespraak, getiteld "Geef Don Juan en Faust een kans", schetste Mortier het beeld van een Europees proces dat heeft gezorgd voor vrede, economische samenwerking en een vrij verkeer van goederen en mensen. Maar in heel dat proces is er volgens Mortier onvoldoende aandacht besteed aan de "culturele identiteit". "Men heeft nagelaten de mensen te vertellen dat we eigenlijk niet zoveel verschillen." Mortier zet zich daarom af tegen het nationalisme in Europa. "Nationalisten zijn eigenlijk de feodalisten van vroeger. Ze verdedigen de eigen privileges tegenover het groter algemeen belang", zei hij. "Daarom wordt het nationalisme ook verdedigd door populistische partijen. Zij spelen in op het kleine instinct van de mens die zich verzet tegen het verdelen van bezit." (Belga)