Op een 'superministerraad" zullen beide regeringen morgen in Namen het akkoord aankondigen. De Nationale Plantentuin komt in Vlaamse handen en daarmee komt een einde aan een communautaire ruzie die al aansleept sinds het Lambertmontakkoord uit 2001. In 2001 werd reeds beslist dat de Plantentuin naar de Vlaamse gemeenschap zou gaan, maar de concrete uitvoeringsbesluiten werden nooit geschreven. Er werd meer dan tien jaar vergeefs onderhandeld. Bron van ergernis was het taalkader, dat het aantal Nederlandstalige en Franstalige werknemers bepaalt. Een nieuw samenwerkingsakkoord maakt nu een einde aan het conflict. Volgens dat akkoord zal de raad van bestuur van de Plantentuin, die 184 medewerkers telt, bestaan uit negen leden. Daarvan worden er vijf leden aangeduid door de Vlaamse regering, twee door de Wetenschappelijke Raad en twee op voorstel van de Franse gemeenschapsregering. Het voorzitterschap van de Wetenschappelijke Raad wisselt om de twee jaar tussen een lid dat de Vlaamse universiteiten vertegenwoordigt en iemand die de Franstalige universiteiten vertegenwoordigt. De Franse gemeenschap kan wetenschappelijke onderzoekers aanstellen op de site. De personeelsleden van de Franse gemeenschap, met inbegrip van de wetenschappelijke onderzoekers, komen ten laste van haar eigen begroting. De opdrachten van de Nationale Plantentuin blijven ongewijzigd. (DLA)

Op een 'superministerraad" zullen beide regeringen morgen in Namen het akkoord aankondigen. De Nationale Plantentuin komt in Vlaamse handen en daarmee komt een einde aan een communautaire ruzie die al aansleept sinds het Lambertmontakkoord uit 2001. In 2001 werd reeds beslist dat de Plantentuin naar de Vlaamse gemeenschap zou gaan, maar de concrete uitvoeringsbesluiten werden nooit geschreven. Er werd meer dan tien jaar vergeefs onderhandeld. Bron van ergernis was het taalkader, dat het aantal Nederlandstalige en Franstalige werknemers bepaalt. Een nieuw samenwerkingsakkoord maakt nu een einde aan het conflict. Volgens dat akkoord zal de raad van bestuur van de Plantentuin, die 184 medewerkers telt, bestaan uit negen leden. Daarvan worden er vijf leden aangeduid door de Vlaamse regering, twee door de Wetenschappelijke Raad en twee op voorstel van de Franse gemeenschapsregering. Het voorzitterschap van de Wetenschappelijke Raad wisselt om de twee jaar tussen een lid dat de Vlaamse universiteiten vertegenwoordigt en iemand die de Franstalige universiteiten vertegenwoordigt. De Franse gemeenschap kan wetenschappelijke onderzoekers aanstellen op de site. De personeelsleden van de Franse gemeenschap, met inbegrip van de wetenschappelijke onderzoekers, komen ten laste van haar eigen begroting. De opdrachten van de Nationale Plantentuin blijven ongewijzigd. (DLA)