De NKC dient het samenwerkingsakkoord goed te keuren over de verdeling van de klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. Dat samenwerkingsakkoord moet het politiek akkoord tussen federaal en de gewesten over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen (de 'burden sharing') van 4 december 2015 operationeel maken en zal tot 2020 de nationale juridische basis op klimaatvlak vormen. Daarnaast moet het akkoord over de Europese doelstellingen voor België tegen 2030 voorbereid worden en moet het eerste Nationaal Klimaatplan (2009-2012) geactualiseerd worden. De NKC zal zich dit jaar ook buigen over de vooruitgang en uitvoering van de federale en nationale acties en een Nationaal Adaptatieplan (nationale maatregelen bovenop de voorzieningen van de verschillende overheden inzake adaptatie) opstellen. De commissie moet ook de 'multilateral assessment', een evaluatie door vakgenoten binnen het Klimaatverdrag (UNFCCC) van de voortgang die België boekt op het vlak van zijn internationale doelstellingen, voorbereiden in aanloop van de COP22 te Marrakech in november 2016. De NKC moet ook een "strategie voor een koolstofarme ontwikkeling" voor België uitwerken die begin 2017 aan de Europese Commissie voorgelegd moet worden. De NKC komt in april opnieuw samen. (Belga)

De NKC dient het samenwerkingsakkoord goed te keuren over de verdeling van de klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. Dat samenwerkingsakkoord moet het politiek akkoord tussen federaal en de gewesten over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen (de 'burden sharing') van 4 december 2015 operationeel maken en zal tot 2020 de nationale juridische basis op klimaatvlak vormen. Daarnaast moet het akkoord over de Europese doelstellingen voor België tegen 2030 voorbereid worden en moet het eerste Nationaal Klimaatplan (2009-2012) geactualiseerd worden. De NKC zal zich dit jaar ook buigen over de vooruitgang en uitvoering van de federale en nationale acties en een Nationaal Adaptatieplan (nationale maatregelen bovenop de voorzieningen van de verschillende overheden inzake adaptatie) opstellen. De commissie moet ook de 'multilateral assessment', een evaluatie door vakgenoten binnen het Klimaatverdrag (UNFCCC) van de voortgang die België boekt op het vlak van zijn internationale doelstellingen, voorbereiden in aanloop van de COP22 te Marrakech in november 2016. De NKC moet ook een "strategie voor een koolstofarme ontwikkeling" voor België uitwerken die begin 2017 aan de Europese Commissie voorgelegd moet worden. De NKC komt in april opnieuw samen. (Belga)