In juni ging de NBB nog uit van 0,6 procent groei voor 2012 en van 1,4 procent groei in 2013. De Nationale Bank gaat nu dus uit van een stagnatie in 2013. Volgens de ramingen komt er pas een gradueel economisch herstel vanaf de lente 2013. Andere instellingen zoals het Planbureau en en de Europese Commissie rekenen nog op een vroeger herstel, vanaf het laatste kwartaal van 2012. "Pas vanaf het tweede kwartaal van 2013 zien we een graduele maar beperkte verbetering van trimester tot trimester", aldus Coene. De Nationale Bank verlaagde de prognoses op basis van signalen van een sterk vertragende conjunctuur in de belangrijkste afzetmarkten enerzijds, maar ook omdat er vooralsnog geen tekenen zijn van een heropleving van de binnenlandse vraag. Zo blijft er bijvoorbeeld een negatieve trend van de gezinsuitgaven, de onzekerheid door de stroom berichten over bedrijfssluitingen en herstructureringen, een verstrakking van de kredietvoorwaarden voor gezinnen en ondernemers..."Dit sterkt ons in de overtuiging dat de groei er niet voor het 1ste kwartaal 2013 zal zijn." De projecties houden nog geen rekening met de maatregelen aangekondigd door de federale regering eind november in het kader van de begroting 2013 en met de initiatieven om de concurrentiekracht te verbeteren. (DLA)

In juni ging de NBB nog uit van 0,6 procent groei voor 2012 en van 1,4 procent groei in 2013. De Nationale Bank gaat nu dus uit van een stagnatie in 2013. Volgens de ramingen komt er pas een gradueel economisch herstel vanaf de lente 2013. Andere instellingen zoals het Planbureau en en de Europese Commissie rekenen nog op een vroeger herstel, vanaf het laatste kwartaal van 2012. "Pas vanaf het tweede kwartaal van 2013 zien we een graduele maar beperkte verbetering van trimester tot trimester", aldus Coene. De Nationale Bank verlaagde de prognoses op basis van signalen van een sterk vertragende conjunctuur in de belangrijkste afzetmarkten enerzijds, maar ook omdat er vooralsnog geen tekenen zijn van een heropleving van de binnenlandse vraag. Zo blijft er bijvoorbeeld een negatieve trend van de gezinsuitgaven, de onzekerheid door de stroom berichten over bedrijfssluitingen en herstructureringen, een verstrakking van de kredietvoorwaarden voor gezinnen en ondernemers..."Dit sterkt ons in de overtuiging dat de groei er niet voor het 1ste kwartaal 2013 zal zijn." De projecties houden nog geen rekening met de maatregelen aangekondigd door de federale regering eind november in het kader van de begroting 2013 en met de initiatieven om de concurrentiekracht te verbeteren. (DLA)