De Nationale Bank van België kent een vrij unieke structuur. De bank is immers ook een beursgenoteerd bedrijf, die jaarlijks de cijfers publiceert. Vandaag na de slotbel kwam de NBB met de cijfers over beursjaar 2020. Vorig jaar daalde de nettowinst ten opzichte van 2019 met 164 miljoen euro tot 661 miljoen euro. Vooral de zogenaamde nettorentebaten speelden parten. Die daalden met 253 miljoen euro, onder meer door de dalende rentevoeten. Voor de winstverdeling komt er steevast enig rekenwerk aan te pas. Het dividendbeleid blijft ongewijzigd, wat uitmondt in een daling van het brutodividend met 13,7 procent tot 105,77 euro per aandeel. De daling is vooral een gevolg van het feit dat de Bank voor Internationale Betalingen (BIB, de 'centrale bank der centrale banken') geen dividenden heeft uitgekeerd. Op basis van de organieke wet van de Nationale Bank wordt het saldo van de winst van het boekjaar toegewezen aan de Staat. "Voor 2020 bedraagt dat 288,2 miljoen euro." Omdat de staat ook de helft van de aandelen in handen heeft (200.000 stuks voor de staat), vloeit er ook nog dividend naar de overheid. Het gaat om zowat 21,15 miljoen euro. Finaal krijgt de overheid dus ruim 309 miljoen euro. (Belga)

De Nationale Bank van België kent een vrij unieke structuur. De bank is immers ook een beursgenoteerd bedrijf, die jaarlijks de cijfers publiceert. Vandaag na de slotbel kwam de NBB met de cijfers over beursjaar 2020. Vorig jaar daalde de nettowinst ten opzichte van 2019 met 164 miljoen euro tot 661 miljoen euro. Vooral de zogenaamde nettorentebaten speelden parten. Die daalden met 253 miljoen euro, onder meer door de dalende rentevoeten. Voor de winstverdeling komt er steevast enig rekenwerk aan te pas. Het dividendbeleid blijft ongewijzigd, wat uitmondt in een daling van het brutodividend met 13,7 procent tot 105,77 euro per aandeel. De daling is vooral een gevolg van het feit dat de Bank voor Internationale Betalingen (BIB, de 'centrale bank der centrale banken') geen dividenden heeft uitgekeerd. Op basis van de organieke wet van de Nationale Bank wordt het saldo van de winst van het boekjaar toegewezen aan de Staat. "Voor 2020 bedraagt dat 288,2 miljoen euro." Omdat de staat ook de helft van de aandelen in handen heeft (200.000 stuks voor de staat), vloeit er ook nog dividend naar de overheid. Het gaat om zowat 21,15 miljoen euro. Finaal krijgt de overheid dus ruim 309 miljoen euro. (Belga)