"De stad investeert 100.000 euro in de ondersteuning van scholen om samen met de leerlingen duurzame projecten op touw te zetten op vlak van mobiliteit, watervoorziening, afvalpreventie, energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie, vergroening van de schoolomgeving, voedselverspilling enz... Naast financiële middelen krijgen ze begeleiding in de vorm van workshops en educatief materiaal, kunnen ze gratis materiaal uitlenen en participeren aan activiteiten zoals een duurzaamheidsquiz en klimaatcampings", aldus Milieuschepen Mohamed Ridouani (sp.a). Het project is volgens Ridouani een van de vele initiatieven waarmee het stadsbestuur andere partners betrekt in zijn streven om klimaatneutraal te worden. "Het werken met scholen is ontzettend belangrijk omdat we op die manier jongeren bewust kunnen maken van de problematiek", aldus Ridouani. Dat Leuven vorig jaar de prestigieuze 'European Green Leaf Award' in de wacht sleepte was onder meer te danken aan het feit dat het stadsbestuur erin slaagt zoveel geledingen uit de stad hierbij te betrekken. (Belga)

"De stad investeert 100.000 euro in de ondersteuning van scholen om samen met de leerlingen duurzame projecten op touw te zetten op vlak van mobiliteit, watervoorziening, afvalpreventie, energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie, vergroening van de schoolomgeving, voedselverspilling enz... Naast financiële middelen krijgen ze begeleiding in de vorm van workshops en educatief materiaal, kunnen ze gratis materiaal uitlenen en participeren aan activiteiten zoals een duurzaamheidsquiz en klimaatcampings", aldus Milieuschepen Mohamed Ridouani (sp.a). Het project is volgens Ridouani een van de vele initiatieven waarmee het stadsbestuur andere partners betrekt in zijn streven om klimaatneutraal te worden. "Het werken met scholen is ontzettend belangrijk omdat we op die manier jongeren bewust kunnen maken van de problematiek", aldus Ridouani. Dat Leuven vorig jaar de prestigieuze 'European Green Leaf Award' in de wacht sleepte was onder meer te danken aan het feit dat het stadsbestuur erin slaagt zoveel geledingen uit de stad hierbij te betrekken. (Belga)