Daartoe zou al meermaals opgeroepen zijn, zo meldt La Libre Belgique en het nieuws wordt bevestigd door Sarah Melsens van Dokters Van de Wereld en Sotieta Ngo van de vzw CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers).

Aanleiding is een document waarin negatief lijkt geadviseerd te worden over de regularisatie-aanvraag van één van de actievoerders. Het gaat om een vrouw die heeft deelgenomen aan de hongerstaking in de Begijnhofkerk en sinds 2009 in België verblijft. In een interne nota worden de elementen opgelijst die in haar voordeel spreken, wat in haar nadeel spreekt en of ze problemen heeft gekend met politie of justitie.

De lijst met positieve elementen beslaat bijna een volledige bladzijde, negatieve elementen worden niet aangehaald, en ze blijkt niet gekend door politie, justitie of de Staatsveiligheid. Desondanks wordt geadviseerd om haar regularisatie-aanvraag af te wijzen, zonder dat dat advies gemotiveerd wordt.

'De positieve elementen die voor haar worden aangehaald, zijn net de elementen die Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, heeft opgelijst bij het laatste overleg voor het einde van de hongerstaking', zegt Sotieta Ngo van CIRÉ. 'Nu blijkt dat iemand die aan al die criteria voldoet, en voor wie er geen tegenaanwijzingen zijn, geweigerd zou worden. Het onbegrip en het wantrouwen bij de actievoerders is dan ook groot. Zij krijgen sterk de indruk dat men van overheidswege niet respecteert wat er afgesproken is en hebben het gevoel dat er hen niets anders meer rest dan wanhoop.'

Mahdi: 'Nota is niet hele dossier'

Het document van de Dienst Vreemdelingenzaken waarin negatief lijkt geadviseerd te worden over de regularisatie-aanvraag van één van de hongerstakende mensen zonder papieren, is geen document waarin een beslissing wordt genomen. Dat meldt Sieghild Lacoere, woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

'Dit is geen document waarin een beslissing wordt genomen', zegt de woordvoerster van de staatssecretaris. 'Er worden ook geen beslissingen genomen op basis van één document, beslissingen worden genomen op basis van een uitgebreid dossier. Die dossiers bestaan uit verschillende elementen en worden beoordeeld op basis van alle elementen, niet alleen op basis van de elementen die de betrokkene zelf aanbrengt.'

Volgens de vzw CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) hebben bijna 400 mensen zonder papieren die hebben deelgenomen aan de hongerstaking, een regularisatie-aanvraag ingediend. Die dossiers zijn in behandeling, klinkt het bij het kabinet Mahdi.

Daartoe zou al meermaals opgeroepen zijn, zo meldt La Libre Belgique en het nieuws wordt bevestigd door Sarah Melsens van Dokters Van de Wereld en Sotieta Ngo van de vzw CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers).Aanleiding is een document waarin negatief lijkt geadviseerd te worden over de regularisatie-aanvraag van één van de actievoerders. Het gaat om een vrouw die heeft deelgenomen aan de hongerstaking in de Begijnhofkerk en sinds 2009 in België verblijft. In een interne nota worden de elementen opgelijst die in haar voordeel spreken, wat in haar nadeel spreekt en of ze problemen heeft gekend met politie of justitie. De lijst met positieve elementen beslaat bijna een volledige bladzijde, negatieve elementen worden niet aangehaald, en ze blijkt niet gekend door politie, justitie of de Staatsveiligheid. Desondanks wordt geadviseerd om haar regularisatie-aanvraag af te wijzen, zonder dat dat advies gemotiveerd wordt. 'De positieve elementen die voor haar worden aangehaald, zijn net de elementen die Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, heeft opgelijst bij het laatste overleg voor het einde van de hongerstaking', zegt Sotieta Ngo van CIRÉ. 'Nu blijkt dat iemand die aan al die criteria voldoet, en voor wie er geen tegenaanwijzingen zijn, geweigerd zou worden. Het onbegrip en het wantrouwen bij de actievoerders is dan ook groot. Zij krijgen sterk de indruk dat men van overheidswege niet respecteert wat er afgesproken is en hebben het gevoel dat er hen niets anders meer rest dan wanhoop.'