Lionel Zinsou kreeg 856.218 stemmen (28,44 procent), Patrice Talon 746.798 (24,80 pct). Kort daarna volgt de andere invloedrijke zakenman Sébastien Ajavon met 693.492 stemmen (23,03 pct), zei voorzitter Emmanuel Tiando van de Kiescommissie tegenover de pers. De naar schatting 4,7 miljoen inwoners van het West-Afrikaanse land konden een opvolger kiezen voor aftredend president Thomas Boni Yayi, die na twee ambtstermijnen niet meer herkiesbaar was. Er waren 33 kandidaten. Van de twee andere favorieten strandden de economist Abdoulaye Bio Tchané en expremier Pascal Irénée Koupaki op respectievelijk 8,79 en 5,85 procent van de stemmen. Gezien niemand een absolute meerderheid in de wacht sleepte, etaleert er zich een tweede ronde tussen Zinsou en Talon. De participatiegraad bedroeg 64,03 procent. (Belga)

Lionel Zinsou kreeg 856.218 stemmen (28,44 procent), Patrice Talon 746.798 (24,80 pct). Kort daarna volgt de andere invloedrijke zakenman Sébastien Ajavon met 693.492 stemmen (23,03 pct), zei voorzitter Emmanuel Tiando van de Kiescommissie tegenover de pers. De naar schatting 4,7 miljoen inwoners van het West-Afrikaanse land konden een opvolger kiezen voor aftredend president Thomas Boni Yayi, die na twee ambtstermijnen niet meer herkiesbaar was. Er waren 33 kandidaten. Van de twee andere favorieten strandden de economist Abdoulaye Bio Tchané en expremier Pascal Irénée Koupaki op respectievelijk 8,79 en 5,85 procent van de stemmen. Gezien niemand een absolute meerderheid in de wacht sleepte, etaleert er zich een tweede ronde tussen Zinsou en Talon. De participatiegraad bedroeg 64,03 procent. (Belga)