Een donderslag bij heldere hemel. Toen Benoît Lutgen vorige week aankondigde ontslag te nemen als voorzitter van de CDH, viel nagenoeg de voltallige Franstalige christendemocratie uit de lucht. Het tekent de eigengereide Bastenaker, vindt Pierre Verjans, politicoloog aan de Universiteit van Luik (ULG) en CDH-kenner. 'Lutgen leidde de partij op eigen houtje, zonder veel overleg met de rest van de partijtop. Hij is er nooit in geslaagd om beslissingen te nemen die collectief gedragen werden.'
...

Een donderslag bij heldere hemel. Toen Benoît Lutgen vorige week aankondigde ontslag te nemen als voorzitter van de CDH, viel nagenoeg de voltallige Franstalige christendemocratie uit de lucht. Het tekent de eigengereide Bastenaker, vindt Pierre Verjans, politicoloog aan de Universiteit van Luik (ULG) en CDH-kenner. 'Lutgen leidde de partij op eigen houtje, zonder veel overleg met de rest van de partijtop. Hij is er nooit in geslaagd om beslissingen te nemen die collectief gedragen werden.' Hoe verklaart u Lutgens plotse beslissing? Pierre Verjans: De CDH heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is stilaan ook duidelijk dat Lutgens keuze om de PS in te wisselen voor de MR in de Waalse regering niet heeft gewerkt. Hij vertrekt nu omdat hij bang is dat hij door aan te blijven de partij verder naar beneden te trekken. Maxime Prévot, de burgemeester van Namen, is zijn gedoodverfde opvolger. Waarin verschilt hij van Lutgen? Verjans: Het zijn totaal verschillende persoonlijkheden. Lutgen komt uit Luxemburg, de enige regio waar de macht voor de CDH nooit in gevaar was. Prévot komt uit Namen, een stad waar de christendemocraten traditioneel goed scoren, maar waar ze altijd moesten samenwerken met andere partijen. Prévot zit toch meer in de dagelijkse mêlée van de Waalse politiek dan Lutgen, die niet altijd evenveel interesse leek te hebben in samenwerking met andere partijen. Welke koerswijzigingen verwacht u onder Prévot? Verjans: Lutgen sympathiseerde vooral met de rechtervleugel van de partij, terwijl Prévot meer in het centrum zit. Bovendien is Prévot minister geweest in de Waalse regering en burgemeester van Namen. Hij heeft dus ervaring in compromissen sluiten.Verwacht u dat de CDH onder Prévot zijn communautaire positie zal veranderen? Verjans: Prévot is net zoals Lutgen een regionalist, maar beiden zijn tegelijk verknocht aan de fédération Wallonie-Bruxelles. Eigenlijk zitten ze op de lijn van Joëlle Milquet: ze willen het moment dat België splitst of verdampt zo lang mogelijk uitstellen. Verwacht u dat Prévot de banden met de CD&V zal aanhalen? Verjans: Ik betwijfel het. Net als Lutgen en Milquet beseft Prévot dat er fundamentele verschillen bestaan tussen de Vlaamse en de Franstalige christendemocraten.Wordt de kans op federale regeringsdeelname groter zonder Lutgen? Verjans: Absoluut. Hij is bereid om verregaande compromissen te sluiten om te kunnen meebesturen. In tegenstelling tot Lutgen heeft hij ook nooit meegedaan aan het diaboliseren van de N-VA. Dat wekt minstens de indruk dat hij bereid is om met hen te gaan praten.