Normaal gezien wordt aan het begin van een regeerperiode een plan voor vijf jaar opgemaakt. Dat moet de maatregelen vastleggen waarmee het federale niveau de Europese en internationale engagementen zal nakomen en de doelstellingen uit de langetermijnvisie zal realiseren. België was trouwens een van de eerste landen die zo'n strategie vastlegden na de VN-conferentie van Rio in 1992. Het is intussen al meer dan tien jaar geleden dat het plan op de regeringstafel belandde. "Door deze stap is de regering on track om, zoals de wet het voorschrijft, een jaar na haar aantreden een uiteindelijk Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling aan te nemen", zegt het groene kabinet. De tekst doet voorstellen rond onder meer het bevorderen van circulaire economie, het opvoeren van de strijd tegen illegale handel van hout, het promoten van eerlijkere en groenere fiscaliteit en het vergemakkelijken van toegang tot sociale rechten. Voorts wil het voorontwerp ook de voorbeeldrol van de federale staat versterken rond mobiliteit, telewerk en milieubeheer. Het doet naast de klassieke pilaren ook voorstellen rond bijvoorbeeld gender en het concept 'Leave no one behind', dat mikt op de strijd tegen armoede, discriminatie en ongelijkheid. (Belga)

Normaal gezien wordt aan het begin van een regeerperiode een plan voor vijf jaar opgemaakt. Dat moet de maatregelen vastleggen waarmee het federale niveau de Europese en internationale engagementen zal nakomen en de doelstellingen uit de langetermijnvisie zal realiseren. België was trouwens een van de eerste landen die zo'n strategie vastlegden na de VN-conferentie van Rio in 1992. Het is intussen al meer dan tien jaar geleden dat het plan op de regeringstafel belandde. "Door deze stap is de regering on track om, zoals de wet het voorschrijft, een jaar na haar aantreden een uiteindelijk Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling aan te nemen", zegt het groene kabinet. De tekst doet voorstellen rond onder meer het bevorderen van circulaire economie, het opvoeren van de strijd tegen illegale handel van hout, het promoten van eerlijkere en groenere fiscaliteit en het vergemakkelijken van toegang tot sociale rechten. Voorts wil het voorontwerp ook de voorbeeldrol van de federale staat versterken rond mobiliteit, telewerk en milieubeheer. Het doet naast de klassieke pilaren ook voorstellen rond bijvoorbeeld gender en het concept 'Leave no one behind', dat mikt op de strijd tegen armoede, discriminatie en ongelijkheid. (Belga)