Na nieuwe blokkade: klimaatdossier naar Overlegcomité

Alain Maron (Ecolo) in maart. © Daina Le Lardic

Brussels minister van Klimaat Alain Maron (Ecolo) stuurt als voorzitter van de Nationale Klimaatconferentie het dossier van het Belgisch klimaatbeleid naar het Overlegcomité.  ‘Vlaanderen weigert om de doelstelling van -47% broeikasgassen te bereiken en wil de accijnzen en energiebelasting regionaliseren, wat de onderhandelingen tussen de verschillende entiteiten uiterst complex maakt’, schrijft hij maandag in een mededeling.

Maandag kwamen de verschillende Belgische ministers van Klimaat en Energie samen. Minister Maron stelde vast dat ‘ondanks het harde werk van de laatste maanden, de ambities van het Vlaams Gewest nog steeds ontoereikend zijn om het hoofd te bieden aan de klimaatuitdagingen en om te voldoen aan de doelstellingen die de Europese Commissie voor België heeft vastgelegd’.

‘Bovendien herhaalt Vlaanderen zijn principieel bezwaar tegen het behalen van de doelstelling van -47%, die nochtans bindend is’, aldus Maron. ‘Een principe van financiële responsabilisering voor de entiteiten wordt wel aanvaard door Vlaanderen’, gaat Maron verder. ‘In het kader van die besprekingen vraagt Vlaanderen ook een volledige regionalisering van de energiebelasting in het kader van de implementatie van het nieuwe ETS voor gebouwen en vervoer, wat voor de andere entiteiten onaanvaardbaar is.’

Maron, die sinds 1 januari de Nationale Klimaatconferentie voorzit, stelde reeds in juli vast dat het ontwerp van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) niet voldeed aan de bindende doelstellingen, omdat de Vlaamse ambities te laag waren en de maatregelen te zwak.

Er is toen beslist om het Belgische ontwerp van het plan niet voor te leggen aan de EU en er werd voorgesteld om de besprekingen over de evenwichtige verdeling van de bindende doelstellingen en inkomsten uit de emissiehandel met de verschillende entiteiten voort te zetten, de zogenaamde onderhandelingen in het kader van het spreiden van de lasten (“burden sharing”).  Omdat er maandag andermaal geen vooruitgang geboekt werd, stuurt Maron het dossier nu door naar het Overlegcomité.

Partner Content