Eind vorige week kwam de Brusselse vzw Gial, die de informatica bij de stad Brussel beheert, in opspraak - niet voor het eerst. In 2007 ging het om een corruptiezaak met te duur aangerekende dienstverlening aan een andere Brusselse gemeente, ditmaal gaat het om het statuut en het loon van directeur Michel Leroy. Het Brusselse stadsbestuur betaalde de directeur 18 jaar lang als consultant tot 1000 euro per dag. Voor opdrachten waarmee zulke bedragen zijn gemoeid, dient een openbare aanbesteding te worden uitgeschreven, maar da...

Eind vorige week kwam de Brusselse vzw Gial, die de informatica bij de stad Brussel beheert, in opspraak - niet voor het eerst. In 2007 ging het om een corruptiezaak met te duur aangerekende dienstverlening aan een andere Brusselse gemeente, ditmaal gaat het om het statuut en het loon van directeur Michel Leroy. Het Brusselse stadsbestuur betaalde de directeur 18 jaar lang als consultant tot 1000 euro per dag. Voor opdrachten waarmee zulke bedragen zijn gemoeid, dient een openbare aanbesteding te worden uitgeschreven, maar dat lapte de vzw aan haar laars. Pas nadat een audit eind vorig jaar een en ander aan het licht had gebracht, werd het contract stopgezet. Maar opeenvolgende PS-schepenen hadden het contract wel jarenlang zonder vragen verlengd, de laatste keer, in 2008, zelfs voor onbepaalde duur, wat eveneens strijdig is met de wet. Voor corruptiebestrijder Christophe Van Gheluwe, die met websites als Cumuleo en Transparencia probeert om de nevenfuncties en bijverdiensten van politici in kaart te brengen, komt het zoveelste schandaal in een Brusselse vzw niet als een verrassing. 'Dit soort misbruik is symptomatisch voor een systeem waarin publieke dienstverlening wordt uitbesteed aan parallelle structuren die weliswaar werken met publieke middelen, maar waarop niemand democratische controle uitoefent en de administratie geen vat heeft.' Volgens Van Gheluwe moeten dergelijke structuren dan ook 'alle alarmbellen doen afgaan'. De stad Brussel beloofde na het schandaal bij daklozenorganisatie Samusocial orde op zaken te zetten in de wirwar van stedelijke vzw's. Maar volgens Van Gheluwe is dat vooral windowdressing gebleken. 'Er zijn hier en daar in Brussel wat mandaten geschrapt en een paar organisaties gefuseerd, maar in de grond is er niets veranderd. Ook vandaag heeft niemand zicht op het kluwen van vzw's en is doeltreffende controle onbestaande.' In weerwil van de aangekondigde beterschap door de nieuwe Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) na Samusocial, blijven Brusselse politici het erg moeilijk vinden om open kaart te spelen, zegt Christophe Van Gheluwe. 'Terwijl transparantie dé sleutel is in de strijd tegen corruptie en misbruik van overheidsgeld, en bovendien door Europa wordt opgelegd. Toch weigeren tal van Brusselse mandatarissen halsstarrig te antwoorden op onze vragen en inzage te geven in hun vergoedingen.' Zolang er niets diepgaand verandert, zullen onfrisse zaakjes elkaar blijven opvolgen, gelooft Van Gheluwe. 'Het is gewoon wachten op het volgende schandaal.'