Werkgeversorganisatie Voka raamt de economische schade door het coronavirus op 16 miljard euro. Topman Hans Maertens vraagt daarom extra steunmaatregelen. In De Ochtend op Radio 1 merkte minister De Crem op dat de federale overheid al 1 miljard euro extra heeft aangekondigd via een interdepartementale provisie, terwijl ook de regio's maatregelen hebben vooropgesteld. "We zijn niet alleen op de wereld, we zullen keuzes moeten maken", luidde het. De Crem herhaalde ook dat de politie ingeschakeld zal worden om te controleren of de aangekondigde maatregelen effectief worden nageleefd. Dat is bijvoorbeeld het geval op bouwwerven. Indien die werken niet noodzakelijk zijn, worden ze best even uitgesteld. Maar indien ze wel dringend nodig zijn, kan de politie nagaan of de regels van social distancing worden nageleefd. Even voordien merkte Vlaams minister-president Jan Jambon op dat de politie niet zomaar bij iedereen thuis binnen kan komen controleren. Jambon deed daarom een appel op ieders burgerzin en verantwoordelijkheidsbesef, en op de sociale controle. Om 10.00 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen om bijkomende maatregelen te nemen op economisch vlak. Als er extra ingrepen komen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, dan moet je die logica doortrekken naar andere maatregelen, redeneert Jambon. "Daar moet dan maar geld voor zijn." Hij hoopt dat de crisis afgerond raakt tijdens dit begrotingsjaar, zodat de ingrepen als eenmalig kunnen worden bestempeld. "Maar dat is vandaag onvoorspelbaar." Minister De Crem wees er nog op dat iemand die actief is in een cruciale sector, maar die niet kan telewerken, niet zomaar kan weigeren te gaan werken. "Dat zal alleen kunnen via de geëigende weg, dus via een doktersbriefje. Zich vrijwillig onttrekken in een van die sectoren zonder ziek te zijn, zal niet gaan", aldus De Crem. (Belga)

Werkgeversorganisatie Voka raamt de economische schade door het coronavirus op 16 miljard euro. Topman Hans Maertens vraagt daarom extra steunmaatregelen. In De Ochtend op Radio 1 merkte minister De Crem op dat de federale overheid al 1 miljard euro extra heeft aangekondigd via een interdepartementale provisie, terwijl ook de regio's maatregelen hebben vooropgesteld. "We zijn niet alleen op de wereld, we zullen keuzes moeten maken", luidde het. De Crem herhaalde ook dat de politie ingeschakeld zal worden om te controleren of de aangekondigde maatregelen effectief worden nageleefd. Dat is bijvoorbeeld het geval op bouwwerven. Indien die werken niet noodzakelijk zijn, worden ze best even uitgesteld. Maar indien ze wel dringend nodig zijn, kan de politie nagaan of de regels van social distancing worden nageleefd. Even voordien merkte Vlaams minister-president Jan Jambon op dat de politie niet zomaar bij iedereen thuis binnen kan komen controleren. Jambon deed daarom een appel op ieders burgerzin en verantwoordelijkheidsbesef, en op de sociale controle. Om 10.00 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen om bijkomende maatregelen te nemen op economisch vlak. Als er extra ingrepen komen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, dan moet je die logica doortrekken naar andere maatregelen, redeneert Jambon. "Daar moet dan maar geld voor zijn." Hij hoopt dat de crisis afgerond raakt tijdens dit begrotingsjaar, zodat de ingrepen als eenmalig kunnen worden bestempeld. "Maar dat is vandaag onvoorspelbaar." Minister De Crem wees er nog op dat iemand die actief is in een cruciale sector, maar die niet kan telewerken, niet zomaar kan weigeren te gaan werken. "Dat zal alleen kunnen via de geëigende weg, dus via een doktersbriefje. Zich vrijwillig onttrekken in een van die sectoren zonder ziek te zijn, zal niet gaan", aldus De Crem. (Belga)