De voorbije dagen doken er in verschillende media gedetailleerde berichten op over de zelfdoding van Jürgen Conings. Volgens N-VA-parlementslid De Bruyn werden de geldende mediarichtlijnen daarbij duidelijk met de voeten getreden. Zo schrijven de richtlijnen onder meer voor om spaarzaam te zijn met details en met het beschrijven of afbeelden van zelfmoordmethodes of locaties. 'Het tartte soms elke verbeelding. Men zoomde in op de precieze locatie, tot en met close-ups van het lichaam', aldus De Bruyn.

Mediaminister Dalle wil zich niet uitspreken over concrete gevallen, maar erkent dat er de voorbije dagen en weken 'zowel in de geschreven pers als op televisie berichten waren die op zijn zachtst gezegd op gespannen voet stonden met die mediarichtlijnen'. De minister heeft daarom niet alleen contact opgenomen met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) maar ook met de journalistenvereniging VVJ. Aan de VVJ is gevraagd om extra aandacht te besteden aan de naleving van de mediarichtlijnen. De VVJ heeft ook inspanningen aangekondigd.

'Ik ben blij dat we vandaag niet meer het debat moeten voeren over de tegenstelling tussen de mediarichtlijnen enerzijds en het recht op vrije nieuwsgaring anderzijds', zegt De Bruyn. 'De strijd die we nu nog samen moeten voeren is duidelijk maken dat de mediarichtlijnen geen keuzemenu zijn waarbij het kiezen voor het vermelden van de Zelfmoordlijn de meest eenvoudige is. Niet conform de mediarichtlijnen berichten is spelen met mensenlevens. Daar is wetenschappelijke evidentie voor', aldus nog De Bruyn.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.

De voorbije dagen doken er in verschillende media gedetailleerde berichten op over de zelfdoding van Jürgen Conings. Volgens N-VA-parlementslid De Bruyn werden de geldende mediarichtlijnen daarbij duidelijk met de voeten getreden. Zo schrijven de richtlijnen onder meer voor om spaarzaam te zijn met details en met het beschrijven of afbeelden van zelfmoordmethodes of locaties. 'Het tartte soms elke verbeelding. Men zoomde in op de precieze locatie, tot en met close-ups van het lichaam', aldus De Bruyn. Mediaminister Dalle wil zich niet uitspreken over concrete gevallen, maar erkent dat er de voorbije dagen en weken 'zowel in de geschreven pers als op televisie berichten waren die op zijn zachtst gezegd op gespannen voet stonden met die mediarichtlijnen'. De minister heeft daarom niet alleen contact opgenomen met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) maar ook met de journalistenvereniging VVJ. Aan de VVJ is gevraagd om extra aandacht te besteden aan de naleving van de mediarichtlijnen. De VVJ heeft ook inspanningen aangekondigd. 'Ik ben blij dat we vandaag niet meer het debat moeten voeren over de tegenstelling tussen de mediarichtlijnen enerzijds en het recht op vrije nieuwsgaring anderzijds', zegt De Bruyn. 'De strijd die we nu nog samen moeten voeren is duidelijk maken dat de mediarichtlijnen geen keuzemenu zijn waarbij het kiezen voor het vermelden van de Zelfmoordlijn de meest eenvoudige is. Niet conform de mediarichtlijnen berichten is spelen met mensenlevens. Daar is wetenschappelijke evidentie voor', aldus nog De Bruyn.