Op dit moment, nu de coronamaatregelen nog volop van kracht zijn, kunnen personen zonder symptomen van longaandoening covid-19 die stoffen maskers al gebruiken in situaties waarin het moeilijk is om afstand te bewaren, om te vermijden dat ze het virus pre- of asymptomatisch overdragen, klinkt het. Voorbeelden zijn inwoners van woongemeenschappen, politieagenten of brandweermannen, zegt de expertengroep, die onder meer bestaat uit experts van het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG), onderzoeksinstituut Sciensano en de FOD Volksgezondheid.

Een stoffen mondmasker kan ook gebruikt worden als fysieke barrière tegen "spatten". Maar het moet onmiddellijk uitgetrokken worden van zodra het vuil is, zeggen de experts.

In het rapport maken die experts wel enkele randbemerkingen. Zo is het belangrijkste doel van een stoffen mondmaskers om de omgeving te beschermen, eerder dan de drager zelf. Ze kan ook andere maatregelen niet vervangen, zoals het bewaren van een fysieke afstand, een goede handhygiëne, hoesten of niezen in de mouw, of quarantaine bij symptomen. Daarnaast moeten ze correct gebruikt worden, waarbij het gezicht niet wordt aangeraakt. Om die reden zijn ze ook niet aan te raden voor jonge kinderen. Tot slot moeten ze dagelijks op minstens zestig graden gewassen worden.

Verder raden de experts aan om duidelijke richtlijnen te geven aan de bevolking over hoe ze die maskers kunnen maken. De eigenschappen van stoffen zijn daarbij niet onbelangrijk. Zo blijkt uit een tabel in het document dat een stofzuigerzak de betere filterresultaten geeft, maar dat het toch behoorlijk moeilijk ademen is met die stof.

De groep zal de aanbevelingen de komende dagen verder uitwerken. Bij de FOD Volksgezondheid klinkt het dat ze in de eerste plaats dienen als input voor de expertengroep onder leiding van professor Erika Vlieghe die zich buigt over een exitstrategie uit de coronaregels. Maar mogelijk baseert de Nationale Veiligheidsraad zich er ook al op als ze woensdag beslissingen neemt over het verdere verloop van de coronamaatregelen.

Chirurgische maskers en de beter beschermende FFP2-maskers moeten volgens de experts voorbehouden blijven voor zorgpersoneel of voor patiënten die (mogelijk) besmet zijn.

Chirurgische maskers en de beter beschermende FFP2-maskers moeten volgens de experts voorbehouden blijven voor zorgpersoneel of voor patiënten die (mogelijk) besmet zijn. Een uitzondering voor de chirurgische maskers geldt voor begrafenispersoneel en voor personeel van industriële wasserijen die in contact komen met vuile was uit covid-19-eenheden.

Als de voorraad chirurgische maskers uiteindelijk voldoende zou toenemen, kan ook zorgpersoneel voor die maskers in aanmerking komen in niet-covid-19-eenheden, in rusthuizen en in andere woongemeenschappen waar ze in nauw contact staan met bewoners en patiënten. Op dit moment is dat nog niet het geval. Ook andere categorieën hebben op dat moment baat bij chirurgische maskers: niet-verzorgend personeel in woongemeenschappen, zoals poetsvrouwen, inwoners van woongemeenschappen, en personeel in essentiële sectoren waar geen afstand kan bewaard worden, zoals politieagenten tijdens interventies.

Op dit moment, nu de coronamaatregelen nog volop van kracht zijn, kunnen personen zonder symptomen van longaandoening covid-19 die stoffen maskers al gebruiken in situaties waarin het moeilijk is om afstand te bewaren, om te vermijden dat ze het virus pre- of asymptomatisch overdragen, klinkt het. Voorbeelden zijn inwoners van woongemeenschappen, politieagenten of brandweermannen, zegt de expertengroep, die onder meer bestaat uit experts van het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG), onderzoeksinstituut Sciensano en de FOD Volksgezondheid. Een stoffen mondmasker kan ook gebruikt worden als fysieke barrière tegen "spatten". Maar het moet onmiddellijk uitgetrokken worden van zodra het vuil is, zeggen de experts. In het rapport maken die experts wel enkele randbemerkingen. Zo is het belangrijkste doel van een stoffen mondmaskers om de omgeving te beschermen, eerder dan de drager zelf. Ze kan ook andere maatregelen niet vervangen, zoals het bewaren van een fysieke afstand, een goede handhygiëne, hoesten of niezen in de mouw, of quarantaine bij symptomen. Daarnaast moeten ze correct gebruikt worden, waarbij het gezicht niet wordt aangeraakt. Om die reden zijn ze ook niet aan te raden voor jonge kinderen. Tot slot moeten ze dagelijks op minstens zestig graden gewassen worden. Verder raden de experts aan om duidelijke richtlijnen te geven aan de bevolking over hoe ze die maskers kunnen maken. De eigenschappen van stoffen zijn daarbij niet onbelangrijk. Zo blijkt uit een tabel in het document dat een stofzuigerzak de betere filterresultaten geeft, maar dat het toch behoorlijk moeilijk ademen is met die stof. De groep zal de aanbevelingen de komende dagen verder uitwerken. Bij de FOD Volksgezondheid klinkt het dat ze in de eerste plaats dienen als input voor de expertengroep onder leiding van professor Erika Vlieghe die zich buigt over een exitstrategie uit de coronaregels. Maar mogelijk baseert de Nationale Veiligheidsraad zich er ook al op als ze woensdag beslissingen neemt over het verdere verloop van de coronamaatregelen. Chirurgische maskers en de beter beschermende FFP2-maskers moeten volgens de experts voorbehouden blijven voor zorgpersoneel of voor patiënten die (mogelijk) besmet zijn. Een uitzondering voor de chirurgische maskers geldt voor begrafenispersoneel en voor personeel van industriële wasserijen die in contact komen met vuile was uit covid-19-eenheden. Als de voorraad chirurgische maskers uiteindelijk voldoende zou toenemen, kan ook zorgpersoneel voor die maskers in aanmerking komen in niet-covid-19-eenheden, in rusthuizen en in andere woongemeenschappen waar ze in nauw contact staan met bewoners en patiënten. Op dit moment is dat nog niet het geval. Ook andere categorieën hebben op dat moment baat bij chirurgische maskers: niet-verzorgend personeel in woongemeenschappen, zoals poetsvrouwen, inwoners van woongemeenschappen, en personeel in essentiële sectoren waar geen afstand kan bewaard worden, zoals politieagenten tijdens interventies.