Na berucht PFAS-arrest: Oosterweelwerken kunnen zeker tot eind oktober voort

De Oosterweelwerken op Linkeroever op 2 april 2021. © Belga

Oosterweelbouwheer Lantis kan nog zeker tot eind oktober verder werken laten uitvoeren op de Antwerpse Linker- en Rechteroever, zonder in de problemen te komen met het PFAS-arrest van de Raad van State over het grondverzet op de werven.

Dat is een pak langer dan aanvankelijk gedacht. ‘Maar het schuiven met werken is eindig’, waarschuwt CEO Luc Hellemans. ‘We hopen dat bemiddeling met alle betrokken partijen iets zal opleveren en dat er snel een wetgevend kader komt dat wél rechtszekerheid geeft.’

Op Linkeroever, waar het grootste PFAS-probleem zich stelt, laat Lantis momenteel vooral verder bouwen aan de knooppunten Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West en aan leefbaarheidsprojecten zoals geluidsschermen. Grondwerken, zeker met verontreinigde grond, worden noodgedwongen tot een minimum beperkt. Lantis schat dat het aanpassen van de planning, wat nog geen vertraging zou hebben veroorzaakt, al 10 à 15 miljoen euro heeft gekost. ‘Maar niets doen en de werf volledig laten stilvallen in afwachting van een oplossing, zou tot een veelvoud van dat bedrag leiden’, meent Hellemans.

Op Rechteroever worden voorbereidende werken uitgevoerd voor het verleggen van de Schijnkoker naast de R1 die omliggende wijken van wateroverlast behoedt. Ook de fietsinfrastructuur nabij het Sportpaleis wordt deze zomer aangepast en uitgebreid.

Lantis stelt dat er intussen een bemiddelingstraject wordt opgestart met onder meer de actiegroepen om de Oosterweelwerken te verzoenen met de geplande sanering van met PFAS verontreinigde gronden. ‘We denken dat de sterren gunstig staan om in dialoog te gaan’, zegt Hellemans. ‘De overheid heeft zich geëngageerd in een saneringsovereenkomst, wat een krachtig signaal is. Wij willen de sanering niet in de weg staan en ook zorg dragen voor de omgeving en de  gezondheid van de mensen, en we hopen diezelfde bereidheid om tot een oplossing te komen te vinden bij de mensen die vooral de sanering ter harte nemen.’

Partner Content