Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) werkt al een tijdje aan een ontwerp van pandemiewet. Die moet een sluitend wettelijk kader invoeren voor de maatregelen die de regering kan treffen in een pandemie. Nu gebeurt dat met ministeriële besluiten, maar verschillende grondwetsexperten bekritiseren die werkwijze. Ook binnen de oppositie zwelt de kritiek aan, omdat de regering via de MB's verregaande maatregelen kan invoeren zonder dat daar een parlementair debat aan voorafgaat. N-VA-fractieleider Peter De Roover kondigde eerder al aan dat zijn fractie met een eigen voorstel zou komen. Dat voorstel wordt vandaag/dinsdag neergelegd in de Kamer. Het voorstel focust vooral op de rol van het parlement in een pandemie. Volgens de N-VA-tekst moet de regering in een pandemie maatregelen treffen bij wet, en niet bij ministerieel besluit, en dat voor zolang de crisistoestand - een "beperkte periode" - geldt. Omdat dergelijke maatregelen meestal dringend zijn, moet het parlement er in het N-VA-voorstel binnen de zeven dagen over stemmen. "Ons voorstel koppelt snelheid van optreden aan deugdelijke democratische besluitvorming", dixit De Roover. De tekst moet "het debat scherp stellen" en de regering tot spoed aanmanen, zegt De Roover. "Vormt het parlement een hinderpaal om bij een ernstige crisis doeltreffend op te treden, of moet de volksvertegenwoordiging ook, en misschien zelfs zeker bij zo'n crisis, de besluitvorming in handen houden? Dat is de kernvraag die nu op tafel ligt en waarop een eenduidig antwoord moet volgen." De regering engageerde zich al om de tekst waar Verlinden aan werkt nog in het stadium van voorontwerp van wet - dus nog voor er advies is gevraagd aan de Raad van State - voor te leggen aan het parlement. Dat zou eind deze maand of begin volgende maand moeten gebeuren. (Belga)

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) werkt al een tijdje aan een ontwerp van pandemiewet. Die moet een sluitend wettelijk kader invoeren voor de maatregelen die de regering kan treffen in een pandemie. Nu gebeurt dat met ministeriële besluiten, maar verschillende grondwetsexperten bekritiseren die werkwijze. Ook binnen de oppositie zwelt de kritiek aan, omdat de regering via de MB's verregaande maatregelen kan invoeren zonder dat daar een parlementair debat aan voorafgaat. N-VA-fractieleider Peter De Roover kondigde eerder al aan dat zijn fractie met een eigen voorstel zou komen. Dat voorstel wordt vandaag/dinsdag neergelegd in de Kamer. Het voorstel focust vooral op de rol van het parlement in een pandemie. Volgens de N-VA-tekst moet de regering in een pandemie maatregelen treffen bij wet, en niet bij ministerieel besluit, en dat voor zolang de crisistoestand - een "beperkte periode" - geldt. Omdat dergelijke maatregelen meestal dringend zijn, moet het parlement er in het N-VA-voorstel binnen de zeven dagen over stemmen. "Ons voorstel koppelt snelheid van optreden aan deugdelijke democratische besluitvorming", dixit De Roover. De tekst moet "het debat scherp stellen" en de regering tot spoed aanmanen, zegt De Roover. "Vormt het parlement een hinderpaal om bij een ernstige crisis doeltreffend op te treden, of moet de volksvertegenwoordiging ook, en misschien zelfs zeker bij zo'n crisis, de besluitvorming in handen houden? Dat is de kernvraag die nu op tafel ligt en waarop een eenduidig antwoord moet volgen." De regering engageerde zich al om de tekst waar Verlinden aan werkt nog in het stadium van voorontwerp van wet - dus nog voor er advies is gevraagd aan de Raad van State - voor te leggen aan het parlement. Dat zou eind deze maand of begin volgende maand moeten gebeuren. (Belga)