De Franstalige socialisten reageren zaterdag via een 'tweet'. "Na het charmeoffensief in de Club van Lotharingen, onthult Bourgeois het ware gelaat van de N-VA", zegt de PS. N-VA-voorzitter Bart De Wever kwam recentelijk in de Club van Lotharingen de Franstalige versie van zijn columnbundel voorstellen. Begin maart sprak De Wever op de bijeenkomst voor zakenlui over zijn visie op het confederalisme. Voor vicepremier Laurette Onkelinx (PS) zal "niemand raken aan het statuut van Brussel, een volwaardig gewest dat op gelijke hoogte staat met Vlaanderen en Wallonië". Volgens Onkelinx hebben de Brusselaars het recht om te beslissen. "Het Brussels gewest behoort toe aan de Brusselaars en zij zijn de enigen die zullen beslissen over hun toekomst. Niemand anders. We willen geen model van cobeheer zoals de N-VA voorstelt. En Brussel is geen territorium dat men zich kan toe-eigenen om de economische macht of onroerende voorheffing te verhogen". Sabine Laruelle (MR) riep de Vlaams-nationalisten zaterdag op om zich minder zelfverzekerd op te stellen. "Ik weet dat sommigen graag winnen vooraleer de verkiezingen hebben plaatsgevonden. We zullen toch de resultaten afwachten. De burger moet zich eerst uitspreken". Partijgenoot Charles Michel stelt de duidelijkheid van Bourgeois' woorden op prijs, na "dubbelzinnige en hypocriete uitspraken van zijn partijvoorzitter". "Als hij die het Vlaamse minister-presidentschap nastreeft zijn doelen bereikt, mag hij zoeken naar een lokaal in Vlaanderen, want wij laten Brussel nooit los", zo formuleerde de MR-voorzitter het. "Dat soort interview interesseert mij absoluut niet", verklaarde vicepremier Joëlle Milquet (cdH) dan weer. Ze herhaalde tegen elke vorming van splitsing van het land te zijn. Ook voor de Brusselse staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo) hebben de uitspraken van Bourgeois tenminste "de verdienste van de duidelijkheid". "Hopelijk weten de inwoners van het noordelijke landsgedeelte waartoe ze zich in 2014 engageren en dat de MR ophoudt met zijn ambiguë houding tegenover de N-VA". Olivier Maingain maakt van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor een "duidelijker en assertiever" project voor Brussel en Wallonië. Dat is volgens de FDF-voorzitter nodig om de aanvallen van de N-VA en haar bondgenoten in het noorden van het land niet lijdzaam te ondergaan. Ook voor Alexander De Croo (Open Vld) vallen "na carnaval de maskers af". Hij verklaarde zich verrast over Bourgeois' uitlatingen. "Het zou zijn zoals men binnen een huwelijk zou zeggen: we gaan niet scheiden maar we zullen niet meer samenwonen". In een interview in De Standaard zegt Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois zaterdag dat N-VA bij de verkiezingen van volgend jaar wil inzetten op volledige Vlaamse autonomie. Als de N-VA na de verkiezingen incontournable wordt, kan de partij volgens Bourgeois haar wil opleggen. De partij denkt dat ze CD&V en Open Vld zal overtuigen om mee te gaan in dat verhaal. Bourgeois gaf te verstaan Brussel wel nog samen met de Franstaligen te willen besturen, terwijl die laatsten "niet moeten denken dat ze Brussel krijgen". (NBA)

De Franstalige socialisten reageren zaterdag via een 'tweet'. "Na het charmeoffensief in de Club van Lotharingen, onthult Bourgeois het ware gelaat van de N-VA", zegt de PS. N-VA-voorzitter Bart De Wever kwam recentelijk in de Club van Lotharingen de Franstalige versie van zijn columnbundel voorstellen. Begin maart sprak De Wever op de bijeenkomst voor zakenlui over zijn visie op het confederalisme. Voor vicepremier Laurette Onkelinx (PS) zal "niemand raken aan het statuut van Brussel, een volwaardig gewest dat op gelijke hoogte staat met Vlaanderen en Wallonië". Volgens Onkelinx hebben de Brusselaars het recht om te beslissen. "Het Brussels gewest behoort toe aan de Brusselaars en zij zijn de enigen die zullen beslissen over hun toekomst. Niemand anders. We willen geen model van cobeheer zoals de N-VA voorstelt. En Brussel is geen territorium dat men zich kan toe-eigenen om de economische macht of onroerende voorheffing te verhogen". Sabine Laruelle (MR) riep de Vlaams-nationalisten zaterdag op om zich minder zelfverzekerd op te stellen. "Ik weet dat sommigen graag winnen vooraleer de verkiezingen hebben plaatsgevonden. We zullen toch de resultaten afwachten. De burger moet zich eerst uitspreken". Partijgenoot Charles Michel stelt de duidelijkheid van Bourgeois' woorden op prijs, na "dubbelzinnige en hypocriete uitspraken van zijn partijvoorzitter". "Als hij die het Vlaamse minister-presidentschap nastreeft zijn doelen bereikt, mag hij zoeken naar een lokaal in Vlaanderen, want wij laten Brussel nooit los", zo formuleerde de MR-voorzitter het. "Dat soort interview interesseert mij absoluut niet", verklaarde vicepremier Joëlle Milquet (cdH) dan weer. Ze herhaalde tegen elke vorming van splitsing van het land te zijn. Ook voor de Brusselse staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo) hebben de uitspraken van Bourgeois tenminste "de verdienste van de duidelijkheid". "Hopelijk weten de inwoners van het noordelijke landsgedeelte waartoe ze zich in 2014 engageren en dat de MR ophoudt met zijn ambiguë houding tegenover de N-VA". Olivier Maingain maakt van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor een "duidelijker en assertiever" project voor Brussel en Wallonië. Dat is volgens de FDF-voorzitter nodig om de aanvallen van de N-VA en haar bondgenoten in het noorden van het land niet lijdzaam te ondergaan. Ook voor Alexander De Croo (Open Vld) vallen "na carnaval de maskers af". Hij verklaarde zich verrast over Bourgeois' uitlatingen. "Het zou zijn zoals men binnen een huwelijk zou zeggen: we gaan niet scheiden maar we zullen niet meer samenwonen". In een interview in De Standaard zegt Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois zaterdag dat N-VA bij de verkiezingen van volgend jaar wil inzetten op volledige Vlaamse autonomie. Als de N-VA na de verkiezingen incontournable wordt, kan de partij volgens Bourgeois haar wil opleggen. De partij denkt dat ze CD&V en Open Vld zal overtuigen om mee te gaan in dat verhaal. Bourgeois gaf te verstaan Brussel wel nog samen met de Franstaligen te willen besturen, terwijl die laatsten "niet moeten denken dat ze Brussel krijgen". (NBA)