"Nu gebeurt de berekening van de sociale bijdragen aan de hand van het netto-inkomen van drie boekjaren geleden. Dat kan betalingsmoeilijkheden veroorzaken", aldus Demir. Het wetsvoorstel leunt aan bij wat vorig jaar in de beleidsnota stond van minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR). Demir wijst erop dat het inkomen van een zelfstandige van jaar tot jaar schommelt en dat daarom het moment waarop de zelfstandige inkomsten ontvangt meer moet samenvallen met het betalen van de sociale bijdragen. (WDM)

"Nu gebeurt de berekening van de sociale bijdragen aan de hand van het netto-inkomen van drie boekjaren geleden. Dat kan betalingsmoeilijkheden veroorzaken", aldus Demir. Het wetsvoorstel leunt aan bij wat vorig jaar in de beleidsnota stond van minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR). Demir wijst erop dat het inkomen van een zelfstandige van jaar tot jaar schommelt en dat daarom het moment waarop de zelfstandige inkomsten ontvangt meer moet samenvallen met het betalen van de sociale bijdragen. (WDM)