Vandaag kunnen zorgverleners enkel zwangere vrouwen met een verslavingsproblematiek wijzen op hun risicogedrag ten aanzien van hun ongeboren kind en hen aansporen om hulp te zoeken. Als er geen gehoor aan gegeven wordt, stopt het daar. Daar wil Parys nu verandering in brengen. De N-VA'er kijkt daarom naar Nederland, waar gezinsvoogden worden aangesteld om een vrouw met een verslavingsproblematiek tijdens de zwangerschap aanklampend te begeleiden. In de eerste plaats zou er in ons land ook een gezinsvoogd aangesteld kunnen worden die de zwangere vrouw begeleidt. Dat kan gaan van meegaan naar de gynaecoloog tot helpen afkicken. Als de vrouw zelf een gezinsvoogd weigert, kan een jeugdrechter die voogd wel verplichten, staat te lezen in het N-VA-voorstel. Daarnaast wil de N-VA ook een Meldcode Kindermishandeling invoeren. Die moet houvast bieden aan zowel maatschappelijke als gezondheidsmedewerkers als er een vermoeden is van kindermishandeling. Een zware middelenverslaving van een zwangere vrouw valt daar onder. "Zo'n meldcode maakt het mogelijk voor de verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij een zwangerschap om verdere hulp in te schakelen in het belang van het ongeboren kind. Een snelle informatiedoorstroom is hier zeer belangrijk. En daar helpt een Meldcode bij", besluit Parys. (Belga)

Vandaag kunnen zorgverleners enkel zwangere vrouwen met een verslavingsproblematiek wijzen op hun risicogedrag ten aanzien van hun ongeboren kind en hen aansporen om hulp te zoeken. Als er geen gehoor aan gegeven wordt, stopt het daar. Daar wil Parys nu verandering in brengen. De N-VA'er kijkt daarom naar Nederland, waar gezinsvoogden worden aangesteld om een vrouw met een verslavingsproblematiek tijdens de zwangerschap aanklampend te begeleiden. In de eerste plaats zou er in ons land ook een gezinsvoogd aangesteld kunnen worden die de zwangere vrouw begeleidt. Dat kan gaan van meegaan naar de gynaecoloog tot helpen afkicken. Als de vrouw zelf een gezinsvoogd weigert, kan een jeugdrechter die voogd wel verplichten, staat te lezen in het N-VA-voorstel. Daarnaast wil de N-VA ook een Meldcode Kindermishandeling invoeren. Die moet houvast bieden aan zowel maatschappelijke als gezondheidsmedewerkers als er een vermoeden is van kindermishandeling. Een zware middelenverslaving van een zwangere vrouw valt daar onder. "Zo'n meldcode maakt het mogelijk voor de verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij een zwangerschap om verdere hulp in te schakelen in het belang van het ongeboren kind. Een snelle informatiedoorstroom is hier zeer belangrijk. En daar helpt een Meldcode bij", besluit Parys. (Belga)