Dat blijkt uit het sociaaleconomische verkiezingsprogramma dat de partij donderdag voorstelde. 'Het volgende regeerakkoord moet meer ambitie tonen en daar zal leiderschap tegenover moeten worden gesteld', zegt kandidaat-premier Jan Jambon. 'Het mag niet meer stilvallen na tweederde van de rit.'

Voor de nieuwe taxshift wil N-VA de schaal van 45 procent in de personenbelasting elimineren. 'Daar zit je nu heel snel in', zegt voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt. 'Met een brutoloon van 2.300 euro per maand kom je al in de schaal van 45.' Als N-VA de plannen kan doorvoeren, blijven enkel de schalen van 25 procent, 40 procent en 50 procent nog over. Wat dat voor een gemiddelde werknemer zou betekenen, wordt nog berekend.

De partij weet wel al dat het de staat zo'n 2 miljard euro zou kosten. Om dat te financieren moet de werkzaamheidsgraad omhoog: in Vlaanderen van 76 procent naar 80 procent. Dat wil de partij bereiken door het stelsel van SWT, of brugpensioen, volledig af te schaffen. Daarnaast moet de werkloosheid worden beperkt in de tijd en moet de wetgeving worden aangepast zodat mensen soepeler van job kunnen veranderen.

'Tot slot moeten we ook durven kiezen voor een ander loonoverleg', zegt Kamerlid Zuhal Demir. 'Dat moet niet meer nationaal worden georganiseerd, maar op bedrijfsniveau. De plaatselijke vakbonden kennen het bedrijf en weten of een loonsverhoging al dan niet mogelijk is.' De automatische loonindexering wil de partij vervangen door een 'compensatie voor de stijgende levensduurte', gebaseerd op een andere korf van goederen en diensten.

Dat blijkt uit het sociaaleconomische verkiezingsprogramma dat de partij donderdag voorstelde. 'Het volgende regeerakkoord moet meer ambitie tonen en daar zal leiderschap tegenover moeten worden gesteld', zegt kandidaat-premier Jan Jambon. 'Het mag niet meer stilvallen na tweederde van de rit.'Voor de nieuwe taxshift wil N-VA de schaal van 45 procent in de personenbelasting elimineren. 'Daar zit je nu heel snel in', zegt voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt. 'Met een brutoloon van 2.300 euro per maand kom je al in de schaal van 45.' Als N-VA de plannen kan doorvoeren, blijven enkel de schalen van 25 procent, 40 procent en 50 procent nog over. Wat dat voor een gemiddelde werknemer zou betekenen, wordt nog berekend. De partij weet wel al dat het de staat zo'n 2 miljard euro zou kosten. Om dat te financieren moet de werkzaamheidsgraad omhoog: in Vlaanderen van 76 procent naar 80 procent. Dat wil de partij bereiken door het stelsel van SWT, of brugpensioen, volledig af te schaffen. Daarnaast moet de werkloosheid worden beperkt in de tijd en moet de wetgeving worden aangepast zodat mensen soepeler van job kunnen veranderen.'Tot slot moeten we ook durven kiezen voor een ander loonoverleg', zegt Kamerlid Zuhal Demir. 'Dat moet niet meer nationaal worden georganiseerd, maar op bedrijfsniveau. De plaatselijke vakbonden kennen het bedrijf en weten of een loonsverhoging al dan niet mogelijk is.' De automatische loonindexering wil de partij vervangen door een 'compensatie voor de stijgende levensduurte', gebaseerd op een andere korf van goederen en diensten.