"Enkele jaren geleden is er in Nederland een KB gemaakt waarin staat dat de kabinetschef van de koning onder het toezicht staat van de minister-president", aldus Francken. "Dat willen wij in België ook. Bij ons zou de kabinetschef dan de eed afleggen bij de premier." Volgens Francken zou deze aanpassing ervoor zorgen dat de regering meer politieke controle heeft over de kabinetschef en het paleis, terwijl die mogelijkheid om te controleren momenteel helemaal niet bestaat. De N-VA wil bovendien dat de aanstellingsprocedure van de kabinetschef geïnitieerd wordt in het parlement en dat de nieuwe kabinetschef gehoord wordt door de kamercommissie Binnenlandse Zaken. (Belga)

"Enkele jaren geleden is er in Nederland een KB gemaakt waarin staat dat de kabinetschef van de koning onder het toezicht staat van de minister-president", aldus Francken. "Dat willen wij in België ook. Bij ons zou de kabinetschef dan de eed afleggen bij de premier." Volgens Francken zou deze aanpassing ervoor zorgen dat de regering meer politieke controle heeft over de kabinetschef en het paleis, terwijl die mogelijkheid om te controleren momenteel helemaal niet bestaat. De N-VA wil bovendien dat de aanstellingsprocedure van de kabinetschef geïnitieerd wordt in het parlement en dat de nieuwe kabinetschef gehoord wordt door de kamercommissie Binnenlandse Zaken. (Belga)