Onder impuls van bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) kwam vorig jaar al een integriteitscharter voor ngo's, maar dat gaat volgens N-VA niet ver genoeg. 'We moeten sancties kunnen opleggen', zegt Kamerlid Kathleen Depoorter.

Aanleiding zijn de schandalen bij Oxfam en Caritas. 'We moeten er alles aan doen om mensen in zo'n kwetsbare positie te beschermen', vindt Depoorter. Zij diende een wetsvoorstel in. Daarin staat dat er één nationale gedragscode moet komen voor alle organisaties die aan ontwikkelingssamenwerking doen en die geld ontvangen van de federale overheid. 'Een code die ook afdwingbaar is', verklaart Depoorter. 'We moeten de subsidies gedeeltelijk of volledig kunnen afnemen van organisaties waar te veel onregelmatigheden worden vastgesteld. Er moet ook een neutraal en centraal meldpunt komen waar slachtoffers hun klacht kunnen indienen zonder vrees dat ze de hulp verliezen.'

In de Kamer volgen nu hoorzittingen met De Croo en de hulporganisaties om na te gaan hoe het huidige charter wordt toegepast. Op basis daarvan zal blijken of de andere partijen de nieuwe wetgeving willen invoeren.

NGO-federatie stelt zich vragen bij meerwaarde wetsvoorstel N-VA seksueel misbruik

De ngo-federatie stelt zich vragen bij de meerwaarde van een wetsvoorstel dat de N-VA in de Kamer ingediend heeft om strenger op te treden tegen seksueel misbruik in de ontwikkelingssamenwerking. 'Integriteit is in wezen immers een zaak van menselijke relaties en een integriteitsbeleid krijgt dus best vorm zo dicht mogelijk bij de mensen zelf. Het voorstel van de N-VA, met één nationale gedragscode die van bovenaf wordt opgelegd, lijkt daaraan voorbij te gaan', zo klinkt het.

Onder impuls van bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) kwam vorig jaar al een integriteitscharter voor ngo's, maar dat gaat volgens N-VA niet ver genoeg.

'Het is belangrijk dat organisaties dit integriteitscharter kunnen implementeren op maat van hun organisatie en een cultuur van integriteit tot stand kunnen brengen die gedragen is door alle medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen', zo stelt Arnout Justaert, directeur van ngo-federatie. 'We zetten liever in op een verdere toepassing en uitdieping van de bestaande afspraken en gaan hierover uiteraard graag in dialoog met beleidsmakers en de bredere samenleving. Zoals tijdens de hoorzitting komende week' aldus nog Justaert.

Onder impuls van bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) kwam vorig jaar al een integriteitscharter voor ngo's, maar dat gaat volgens N-VA niet ver genoeg. 'We moeten sancties kunnen opleggen', zegt Kamerlid Kathleen Depoorter.Aanleiding zijn de schandalen bij Oxfam en Caritas. 'We moeten er alles aan doen om mensen in zo'n kwetsbare positie te beschermen', vindt Depoorter. Zij diende een wetsvoorstel in. Daarin staat dat er één nationale gedragscode moet komen voor alle organisaties die aan ontwikkelingssamenwerking doen en die geld ontvangen van de federale overheid. 'Een code die ook afdwingbaar is', verklaart Depoorter. 'We moeten de subsidies gedeeltelijk of volledig kunnen afnemen van organisaties waar te veel onregelmatigheden worden vastgesteld. Er moet ook een neutraal en centraal meldpunt komen waar slachtoffers hun klacht kunnen indienen zonder vrees dat ze de hulp verliezen.' In de Kamer volgen nu hoorzittingen met De Croo en de hulporganisaties om na te gaan hoe het huidige charter wordt toegepast. Op basis daarvan zal blijken of de andere partijen de nieuwe wetgeving willen invoeren. De ngo-federatie stelt zich vragen bij de meerwaarde van een wetsvoorstel dat de N-VA in de Kamer ingediend heeft om strenger op te treden tegen seksueel misbruik in de ontwikkelingssamenwerking. 'Integriteit is in wezen immers een zaak van menselijke relaties en een integriteitsbeleid krijgt dus best vorm zo dicht mogelijk bij de mensen zelf. Het voorstel van de N-VA, met één nationale gedragscode die van bovenaf wordt opgelegd, lijkt daaraan voorbij te gaan', zo klinkt het.Onder impuls van bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) kwam vorig jaar al een integriteitscharter voor ngo's, maar dat gaat volgens N-VA niet ver genoeg. 'Het is belangrijk dat organisaties dit integriteitscharter kunnen implementeren op maat van hun organisatie en een cultuur van integriteit tot stand kunnen brengen die gedragen is door alle medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen', zo stelt Arnout Justaert, directeur van ngo-federatie. 'We zetten liever in op een verdere toepassing en uitdieping van de bestaande afspraken en gaan hierover uiteraard graag in dialoog met beleidsmakers en de bredere samenleving. Zoals tijdens de hoorzitting komende week' aldus nog Justaert.