Maertens wilde, net als Valérie De Bue (MR) en Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), op deze Europese stakingsdag weten wat het standpunt van de regering is over een minimale dienstverlening bij de NMBS. Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette verklaarde "elke actie te betreuren die het volledige treinverkeer stillegt". Hij herhaalde echter dat het standpunt van de federale regering niet is veranderd en dat een minimumdienstverlening dus niet onmiddellijk haalbaar is. "Het is duidelijk dat u geen actie zal ondernemen, dus ik roep mijn collega's in de Kamer op de handen in elkaar te slaan en de wetsvoorstellen rond de minimumdienst te stemmen. Ik roep de voorzitter op dit dringend te agenderen", zei Bert Maertens. Ook De Bue was hoopvol en toonde zich tevreden met het standpunt van sp.a. Karin Temmerman, fractieleidster van sp.a in De Kamer, liet woensdagochtend immers weten dat de Vlaamse socialisten strenger willen optreden tegen wilde stakingen bij het spoor. "Het is onverantwoord dat de treinreizigers opnieuw worden gegijzeld", zei ze in De Standaard. (NICOLAS LAMBERT)

Maertens wilde, net als Valérie De Bue (MR) en Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), op deze Europese stakingsdag weten wat het standpunt van de regering is over een minimale dienstverlening bij de NMBS. Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette verklaarde "elke actie te betreuren die het volledige treinverkeer stillegt". Hij herhaalde echter dat het standpunt van de federale regering niet is veranderd en dat een minimumdienstverlening dus niet onmiddellijk haalbaar is. "Het is duidelijk dat u geen actie zal ondernemen, dus ik roep mijn collega's in de Kamer op de handen in elkaar te slaan en de wetsvoorstellen rond de minimumdienst te stemmen. Ik roep de voorzitter op dit dringend te agenderen", zei Bert Maertens. Ook De Bue was hoopvol en toonde zich tevreden met het standpunt van sp.a. Karin Temmerman, fractieleidster van sp.a in De Kamer, liet woensdagochtend immers weten dat de Vlaamse socialisten strenger willen optreden tegen wilde stakingen bij het spoor. "Het is onverantwoord dat de treinreizigers opnieuw worden gegijzeld", zei ze in De Standaard. (NICOLAS LAMBERT)