De wet op de gezinshereniging werd in 2011 stevig aangescherpt, met de invoering van inkomens- en huisvestingsvoorwaarden. Gezinshereniging blijft evenwel een van de belangrijkste migratiekanalen en het grootste kanaal van passieve migratie waarlangs migranten zich in dit land vestigen. "Dit land kent een zeer hoge passieve migratie, tegenover actieve migratie. Het evenwicht is zoek", vinden Van Camp en Francken. Daarom stellen ze voor de voorwaarden voor gezinshereniging opnieuw te verstrengen. Eerder was er al een voorstel voor hogere inkomensvereisten. Nu wil het duo dat, net zoals in Nederland en Duitsland gebeurt, wie naar hier komt in het kader van gezinshereniging, eerst onze taal en waarden en normen moet aanleren in het land van herkomst. Een attest van inburgering en taalkennis worden vereisten voor de gezinshereniging. "Dit zal er ook voor zorgen dat de integratie in de maatschappij in dit land bij aankomst versnelt, wat in het belang is van onze ganse samenleving maar zeker ook van de migrant", aldus Van Camp. (Belga)

De wet op de gezinshereniging werd in 2011 stevig aangescherpt, met de invoering van inkomens- en huisvestingsvoorwaarden. Gezinshereniging blijft evenwel een van de belangrijkste migratiekanalen en het grootste kanaal van passieve migratie waarlangs migranten zich in dit land vestigen. "Dit land kent een zeer hoge passieve migratie, tegenover actieve migratie. Het evenwicht is zoek", vinden Van Camp en Francken. Daarom stellen ze voor de voorwaarden voor gezinshereniging opnieuw te verstrengen. Eerder was er al een voorstel voor hogere inkomensvereisten. Nu wil het duo dat, net zoals in Nederland en Duitsland gebeurt, wie naar hier komt in het kader van gezinshereniging, eerst onze taal en waarden en normen moet aanleren in het land van herkomst. Een attest van inburgering en taalkennis worden vereisten voor de gezinshereniging. "Dit zal er ook voor zorgen dat de integratie in de maatschappij in dit land bij aankomst versnelt, wat in het belang is van onze ganse samenleving maar zeker ook van de migrant", aldus Van Camp. (Belga)