De partij wil justitie en politie de middelen aanreiken om krachtdadig te kunnen optreden tegen transmigranten.

Tijdens de vorige legislatuur keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat boetes invoerde tot 500 euro en celstraffen van 8 dagen tot 6 maanden voor het betreden van de haven zonder toelating. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld het plegen van de feiten in groep of bij nacht of wanneer er schade is toegebracht, kan de boete oplopen tot 1000 euro en de celstraf van 8 dagen tot 1 jaar. Is er binnen de 5 jaar sprake van recidive, dan worden de maximumstraffen nog eens verdubbeld en kunnen die oplopen tot twee jaar.

Enkele jaren later blijft de druk van transmigranten in West-Vlaanderen groot. Volgens N-VA worden er wekelijks gemiddeld 90 aangetroffen.

Brexit

En ondertussen blijven er heel wat onzekerheden rond de brexit. Bij een harde brexit dreigen vrachtwagenchauffeurs lang te moeten wachten aan de haven, wat aantrekkelijk is voor mensensmokkelaars. Transmigranten kunnen van de wachttijden profiteren om vrachtwagens in te klimmen om op die manier in Groot-Brittannië te geraken.

N-VA wil het ontradingseffect daarom nog versterken. In een wetsvoorstel stellen de Vlaams-nationalisten voor inklimming in vrachtwagens buiten het havengebied strafbaar te stellen.

'Door hier een strafbaarstelling aan te koppelen van 1 jaar, wordt de voorlopige hechtenis en een effectieve strafvervolging een mogelijkheid. Wat een belangrijk afschrikwekkend element zal zijn in de strijd tegen mensensmokkel', legt Kamerlid Christophe D'Haese uit.

De partij wil justitie en politie de middelen aanreiken om krachtdadig te kunnen optreden tegen transmigranten.Tijdens de vorige legislatuur keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat boetes invoerde tot 500 euro en celstraffen van 8 dagen tot 6 maanden voor het betreden van de haven zonder toelating. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld het plegen van de feiten in groep of bij nacht of wanneer er schade is toegebracht, kan de boete oplopen tot 1000 euro en de celstraf van 8 dagen tot 1 jaar. Is er binnen de 5 jaar sprake van recidive, dan worden de maximumstraffen nog eens verdubbeld en kunnen die oplopen tot twee jaar. Enkele jaren later blijft de druk van transmigranten in West-Vlaanderen groot. Volgens N-VA worden er wekelijks gemiddeld 90 aangetroffen.Brexit En ondertussen blijven er heel wat onzekerheden rond de brexit. Bij een harde brexit dreigen vrachtwagenchauffeurs lang te moeten wachten aan de haven, wat aantrekkelijk is voor mensensmokkelaars. Transmigranten kunnen van de wachttijden profiteren om vrachtwagens in te klimmen om op die manier in Groot-Brittannië te geraken. N-VA wil het ontradingseffect daarom nog versterken. In een wetsvoorstel stellen de Vlaams-nationalisten voor inklimming in vrachtwagens buiten het havengebied strafbaar te stellen. 'Door hier een strafbaarstelling aan te koppelen van 1 jaar, wordt de voorlopige hechtenis en een effectieve strafvervolging een mogelijkheid. Wat een belangrijk afschrikwekkend element zal zijn in de strijd tegen mensensmokkel', legt Kamerlid Christophe D'Haese uit.