Simon Demeulemeester
Simon Demeulemeester
Redacteur Knack
Opinie

09/12/14 om 09:51 - Bijgewerkt om 09:20

N-VA wil geen gratis Le Vif/L'Express in Zaventem: n'importe quoi ?

Dat afgelopen zondag een gratis exemplaar van ons zusterblad Le Vif/L'Express werd uitgedeeld in Zaventem, valt niet in goede aarde bij de plaatselijke N-VA-afdeling, die daar een gebrek aan respect in ziet. Daar zouden wij drie vragen bij kunnen stellen, ware het niet dat die overbodig zijn.

N-VA wil geen gratis Le Vif/L'Express in Zaventem: n'importe quoi ?

Le Vif/L'Express © .

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Dit weekend is mij door enkele inwoners van Sterrebeek gemeld dat " Le Vif/L'express" gratis ter beschikking wordt gesteld bij de bakkers. De gemeente Sterrebeek, deelgemeente van Zaventem behoort tot het Nederlandse taalgebied en heeft geen faciliteiten voor Franstaligen. Daarom vind ik het vreemd dat u deze edities daar gratis ter beschikking stelt. Dit getuigd van weinig begrip voor de taalproblematiek in de Vlaamse rand en weinig respect voor de Vlaamse autochtone inwoners. Respect van iedereen voor de eigenheid van de streek is essentieel in onze leefomgeving.

Wij hopen dan ook dat dit voorval éénmalig is.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Erik Rennen

Schepen voor Vlaamse aangelegenheden en taalbeleid'

Deze e-mail viel bij onze collega's van Le Vif/L'Express in de bus, daags nadat 250.000 exemplaren van het blad gratis waren verdeeld bij de bakker, samen met 7 Dimanche. Net zoals dat met Knack het geval was bij De Zondag.

Niet enkel N-VA-schepen Rennen uitte zijn ongenoegen. Ook diens voorzitter Philippe Laeremans kon er niet om lachen, zo bleek uit nog een e-mail:

'Geachte Heren,

Deze week merkte ik de gratis editie van Le Vif / l'Express op bij een aantal bakkers in Sterrebeek.

Dit tijdschrift is eentalig FRANS. Dit is ongeoorloofd, Sterrebeek is een deelgemeente van de eentalige gemeente Zaventem.

Uit hoffelijkheid zou het niet meer dan normaal zijn dat alléén Nederlandstalige edities in Zaventem en deelgemeenten worden verspreid. U kan uw Franstalige editie zonder probleem aanbieden in Wallonië en Brussel.

U hebt als bedrijf ook een voorbeeldgedrag en taalhoffelijkheid zou dan ook deel moeten uitmaken van de bedrijfsfilosofie. Of niet soms?

Hopend op uw positieve reactie, teken ik met de meeste achting,

Philippe Laeremans

Voorzitter N-VA Zaventem'

Omdat het een cliché is zoals er geen twee bestaan, vragen we niet of deze heren niets beters te doen hebben. Niet alleen omdat bijvoorbeeld de hoge jeugdwerkloosheid, het migrantenkerkhof in de Middellandse Zee of de tweede film van FC De Kampioenen noch hun schuld noch hun bevoegdheid is. Maar ook omdat het weinig nut heeft overbodige vragen te beantwoorden, omdat ze...

Een andere vraag die niet gesteld moet worden wegens te veel risico op oogrollen: is dit geen erg lichte aanleiding om er 'de taalproblematiek in de Vlaamse rand' bij te sleuren? Laat staan er 'weinig respect voor de Vlaamse autochtone inwoners' in te zien. Le Vif/L'Express had naar ons weten geen promomensen ingehuurd om 'COUQUES AU CHOCOLAT!' te blaffen in de oren van brave huisvaders die chocoladekoeken voor de kroost kwamen halen. Neen, die brave huisvader kon - geheel vrijwillig - een Le Vif/L'Express meenemen. Of ook niet. Even goede vrienden.

Nog een vraag die niet gesteld hoeft te worden: wat hebben faciliteiten te maken met een promotie van een bedrijf? Het is de (lokale) overheid die zich gebonden weet door die faciliteiten. Een uitgever die bladen gratis wil uitdelen doet dat nog steeds waar en wanneer hij dat wil. Of die nu geschreven zijn in het Frans, Swahili of desnoods in hiërogliefen. Als zich daar al iemand druk in moet maken, dan wel de afdeling boekhouden.

Het lijkt bovendien logischer dat N-VA, koploper in de heiligverklaring van De Ondernemer, dergelijk initiatief ongemoeid zou laten. Of eerder: toejuichen. Le Vif/L'Express geeft toch de koopkracht van de burger een zetje? Of is de wrevel te wijten aan het feit dat Le Vif/L'Express vindt dat gratis wel bestaat?

Een vraag die we wel stellen: is dit niet much ado about nothing? N'importe quoi? Een beetje onnozel?

Lees meer over:

Onze partners