"De dienst Vreemdelingenzaken stelt vast dat personen snel na aankomst uit elkaar gaan en meteen een nieuwe verbintenis aangaan, vaak louter op papier en vaak verschillende keren na elkaar, louter om gebruik te maken van dit migratiekanaal", zegt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp. Begin dit jaar werd in ons land een bende opgerold die een heel systeem van schijnhuwelijken opzette. De bende rekruteerde Portugese vrouwen om tegen betaling in ons land een huwelijk met Pakistaanse mannen te laten registreren. "We willen het fenomeen aanpakken zonder te raken aan het recht op huwelijk en gezinsleven, dat immers beschermd is door de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, door een extra voorwaarde in de wet te schrijven. Wie via gezinshereniging een verblijfsvergunning verkregen heeft voor ons land, moet eerst aantonen twee jaar legaal verblijf in ons land hebben én aan de voorwaarden voor die gezinshereniging te hebben voldaan, vooraleer een nieuwe procedure kan worden opgestart", zegt Van Camp. "De rem van twee jaar bestond eerder al voor wie via een huwelijk met een derdelander naar ons land kwam, maar bestond nog niet voor Europeanen en Belgen. Het misbruik van de benden situeerde zich dan ook bij die groepen. Daarom breiden we die wachtperiode uit naar alle categorieën. Twee jaar is de maximumperiode die de Europese gezinsherenigingsrichtlijnen ons toelaten, die helaas ook op dit vlak te laks is", zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. (Belga)

"De dienst Vreemdelingenzaken stelt vast dat personen snel na aankomst uit elkaar gaan en meteen een nieuwe verbintenis aangaan, vaak louter op papier en vaak verschillende keren na elkaar, louter om gebruik te maken van dit migratiekanaal", zegt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp. Begin dit jaar werd in ons land een bende opgerold die een heel systeem van schijnhuwelijken opzette. De bende rekruteerde Portugese vrouwen om tegen betaling in ons land een huwelijk met Pakistaanse mannen te laten registreren. "We willen het fenomeen aanpakken zonder te raken aan het recht op huwelijk en gezinsleven, dat immers beschermd is door de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, door een extra voorwaarde in de wet te schrijven. Wie via gezinshereniging een verblijfsvergunning verkregen heeft voor ons land, moet eerst aantonen twee jaar legaal verblijf in ons land hebben én aan de voorwaarden voor die gezinshereniging te hebben voldaan, vooraleer een nieuwe procedure kan worden opgestart", zegt Van Camp. "De rem van twee jaar bestond eerder al voor wie via een huwelijk met een derdelander naar ons land kwam, maar bestond nog niet voor Europeanen en Belgen. Het misbruik van de benden situeerde zich dan ook bij die groepen. Daarom breiden we die wachtperiode uit naar alle categorieën. Twee jaar is de maximumperiode die de Europese gezinsherenigingsrichtlijnen ons toelaten, die helaas ook op dit vlak te laks is", zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. (Belga)