Momenteel gebeuren zo'n adopties niet in de jeugdhulp in Vlaanderen. N-VA-parlementslid Lorin Parys wil daar graag verandering in brengen en heeft zijn voorstel in een conceptnota gegoten.

Parys illustreert zijn voorstel met twee concrete voorbeelden. Een jongen die al sinds zijn geboorte geen enkel contact heeft met zijn moeder en wordt opgenomen in een pleeggezin. De jongen groeit samen met de twee eigen kinderen van die pleegouders op in het gezin. Hoewel de ouders de pleegjongen op een gelijkwaardige manier behandelen als hun biologische kinderen, blijft er een juridisch verschil.

Tweede voorbeeld: een vijftienjarig meisje zit sinds het overlijden van haar moeder in een voorziening. De man wiens naam op haar geboorteakte staat, is niet haar biologische vader. Hij heeft nooit naar haar omgekeken. Er is geen familiale context. Het meisje snakt naar een echt gezin en wil graag geadopteerd worden.

Maar in beide gevallen overwegen de Vlaamse jeugdhulpsystemen in de praktijk geen gewone adoptie, en al zeker niet zonder de toestemming van de ouders. Nochtans is er voor zo'n adoptie best een juridische basis, meent Parys. Ook in Wallonië vinden er jaarlijks enkele dergelijke adopties plaats. Parys wil de mogelijkheid concreet inbouwen voor pleegzorgsituaties en voor minderjarigen die in een voorziening zitten.

De reden is 'glashelder', aldus Parys. 'Het is in het belang van het kind uit onze doelgroep om zekerheid te hebben over waar het zich thuis mag voelen. Die zekerheid helpt met de gehechtheid en zorgt voor gelijkberechtiging met de biologische en geadopteerde afstammelingen van een ouderpaar.'

Parys wijst ook op de bestaande wachtlijsten voor kandidaat-adoptieouders. Zo staan er momenteel meer dan 500 kandidaten op een wachtlijst, terwijl er maar 100 adopties (binnenlandse en interlandelijke samen) worden uitgesproken. 'Tussen die honderden kandidaten zullen er, met de nodige sensibilisering en omkadering, zeker een aantal kandidaat zijn voor de gewone adoptie van een minderjarige in een voorziening.'

Momenteel gebeuren zo'n adopties niet in de jeugdhulp in Vlaanderen. N-VA-parlementslid Lorin Parys wil daar graag verandering in brengen en heeft zijn voorstel in een conceptnota gegoten.Parys illustreert zijn voorstel met twee concrete voorbeelden. Een jongen die al sinds zijn geboorte geen enkel contact heeft met zijn moeder en wordt opgenomen in een pleeggezin. De jongen groeit samen met de twee eigen kinderen van die pleegouders op in het gezin. Hoewel de ouders de pleegjongen op een gelijkwaardige manier behandelen als hun biologische kinderen, blijft er een juridisch verschil. Tweede voorbeeld: een vijftienjarig meisje zit sinds het overlijden van haar moeder in een voorziening. De man wiens naam op haar geboorteakte staat, is niet haar biologische vader. Hij heeft nooit naar haar omgekeken. Er is geen familiale context. Het meisje snakt naar een echt gezin en wil graag geadopteerd worden. Maar in beide gevallen overwegen de Vlaamse jeugdhulpsystemen in de praktijk geen gewone adoptie, en al zeker niet zonder de toestemming van de ouders. Nochtans is er voor zo'n adoptie best een juridische basis, meent Parys. Ook in Wallonië vinden er jaarlijks enkele dergelijke adopties plaats. Parys wil de mogelijkheid concreet inbouwen voor pleegzorgsituaties en voor minderjarigen die in een voorziening zitten. De reden is 'glashelder', aldus Parys. 'Het is in het belang van het kind uit onze doelgroep om zekerheid te hebben over waar het zich thuis mag voelen. Die zekerheid helpt met de gehechtheid en zorgt voor gelijkberechtiging met de biologische en geadopteerde afstammelingen van een ouderpaar.' Parys wijst ook op de bestaande wachtlijsten voor kandidaat-adoptieouders. Zo staan er momenteel meer dan 500 kandidaten op een wachtlijst, terwijl er maar 100 adopties (binnenlandse en interlandelijke samen) worden uitgesproken. 'Tussen die honderden kandidaten zullen er, met de nodige sensibilisering en omkadering, zeker een aantal kandidaat zijn voor de gewone adoptie van een minderjarige in een voorziening.'