Brussels procureur-generaal Johan Delmulle ventileerde bij de start van het gerechtelijk jaar zijn ongenoegen over het gebrek aan samenwerking van sommige Brusselse OCMW's. Volgens Delmulle antwoorden ze niet op vragen van het parket of verschuilen ze zich achter hun beroepsgeheim. De procureur-generaal drong aan op een wetswijziging, om zo het stopzetten en terugvorderen van uitkeringen aan Syriëstrijders te vergemakkelijken. N-VA heeft nu een wetsvoorstel klaar. Dat verplicht OCMW-raads- en personeelsleden inlichtingen door te spelen indien een onderzoeksrechter of een procureur daarom vraagt in kader van een terreuronderzoek. Volgens auteurs Valerie Van Peel, Sarah Smeyers en Karolien Grosemans was het immers nooit de bedoeling dat het beroepsgeheim gebruikt zou kunnen worden wanneer "de fysieke integriteit van een individu of het algemeen belang" in het gedrang komt. Ook medische gegevens van persoonlijke aard kunnen eventueel worden doorgegeven aan het parket, maar enkel voor zoverre dat niet indruist tegen het medisch beroepsgeheim. (Belga)

Brussels procureur-generaal Johan Delmulle ventileerde bij de start van het gerechtelijk jaar zijn ongenoegen over het gebrek aan samenwerking van sommige Brusselse OCMW's. Volgens Delmulle antwoorden ze niet op vragen van het parket of verschuilen ze zich achter hun beroepsgeheim. De procureur-generaal drong aan op een wetswijziging, om zo het stopzetten en terugvorderen van uitkeringen aan Syriëstrijders te vergemakkelijken. N-VA heeft nu een wetsvoorstel klaar. Dat verplicht OCMW-raads- en personeelsleden inlichtingen door te spelen indien een onderzoeksrechter of een procureur daarom vraagt in kader van een terreuronderzoek. Volgens auteurs Valerie Van Peel, Sarah Smeyers en Karolien Grosemans was het immers nooit de bedoeling dat het beroepsgeheim gebruikt zou kunnen worden wanneer "de fysieke integriteit van een individu of het algemeen belang" in het gedrang komt. Ook medische gegevens van persoonlijke aard kunnen eventueel worden doorgegeven aan het parket, maar enkel voor zoverre dat niet indruist tegen het medisch beroepsgeheim. (Belga)