OCMW-medewerkers die tijdens een huisbezoek of een hulpverleningsgesprek aanwijzingen hebben dat hun "klant" iets met terrorisme te maken heeft, zouden verplicht moeten zijn dat aan het gerecht te melden. Ook ziekenfondsen, ministeries en vakbonden zouden eenzelfde meldingsplicht moeten hebben. Ook zouden zij verplicht moeten zijn informatie te geven wanneer het parket daarom vraagt, bijvoorbeeld of iemand een werkloosheidsvergoeding of een uitkering krijgt. "Nu valt dat onder het ­beroepsgeheim", zegt Valerie Van Peel, die daarover een wetsvoorstel indient. "In ons voorstel voorzien wij een uitzondering, maar wel alleen voor terrorisme. Radicalisering bijvoorbeeld valt er niet onder. Ook het medisch ­beroepsgeheim blijft ­behouden." Het wetsvoorstel is een reactie op de klacht van het federaal parket dat met name Brusselse OCMW's hun beroepsgeheim inriepen om geen informatie over verdachten te delen. Van Peel voorziet die verplichting ook in haar wetsvoorstel. Met de meldingsplicht gaat het N-VA-Kamerlid in een keer ook nog een stap verder. Valerie Van Peel dient haar wetsvoorstel na de zomer in bij de Kamercommissie die de ­terreurmaatregelen van de regering in wetten giet. (Belga)

OCMW-medewerkers die tijdens een huisbezoek of een hulpverleningsgesprek aanwijzingen hebben dat hun "klant" iets met terrorisme te maken heeft, zouden verplicht moeten zijn dat aan het gerecht te melden. Ook ziekenfondsen, ministeries en vakbonden zouden eenzelfde meldingsplicht moeten hebben. Ook zouden zij verplicht moeten zijn informatie te geven wanneer het parket daarom vraagt, bijvoorbeeld of iemand een werkloosheidsvergoeding of een uitkering krijgt. "Nu valt dat onder het ­beroepsgeheim", zegt Valerie Van Peel, die daarover een wetsvoorstel indient. "In ons voorstel voorzien wij een uitzondering, maar wel alleen voor terrorisme. Radicalisering bijvoorbeeld valt er niet onder. Ook het medisch ­beroepsgeheim blijft ­behouden." Het wetsvoorstel is een reactie op de klacht van het federaal parket dat met name Brusselse OCMW's hun beroepsgeheim inriepen om geen informatie over verdachten te delen. Van Peel voorziet die verplichting ook in haar wetsvoorstel. Met de meldingsplicht gaat het N-VA-Kamerlid in een keer ook nog een stap verder. Valerie Van Peel dient haar wetsvoorstel na de zomer in bij de Kamercommissie die de ­terreurmaatregelen van de regering in wetten giet. (Belga)