Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) schreef de lokale besturen eerder deze maand een brief waarin hij wijst op de vraag van het federaal asielagentschap Fedasil om het aantal lokale opvanginitiatieven of LOI's uit te breiden in het kader van de hervestiging van vluchtelingen. Mahdi benadrukte in zijn beleidsverklaring al dat LOI's belangrijk zijn om verzoekers om internationale bescherming en erkende vluchtelingen in op te vangen, omdat ze zo meteen midden in een lokale gemeenschap leven en makkelijker geïntegreerd geraken. De N-VA, die federaal in de oppositie zit, is het daar echter niet mee eens.

'Op zich is het mooi dat vrijwilligers zich daarvoor inzetten, maar opvang in huizen en appartementen creëert een aanzuigeffect', zegt Kamerlid Theo Francken. 'Bovendien zijn zeven op de tien asielzoekers geen echte vluchtelingen, maar gelukszoekers. Die mensen moeten terugkeren, maar vanuit een comfortabele LOI-setting is de neigen om dat nog te doen quasi nihil.'

Francken diende vorige week samen met zijn collega's Yoleen Van Camp, Darya Safai, Koen Metsu en Christoph D'Haese een resolutie in om de LOI's af te bouwen en geleidelijk aan stop te zetten, en enkel nog in te zetten op collectieve opvang. Steden en gemeenten met zo'n opvangcentrum moeten dan wel extra steun en middelen krijgen, en elke gemeente kan maar maximum één opvangcentrum op het grondgebied hebben. 'Bijna al onze buurlanden zijn daar al op overgestapt', licht Francken nog toe. 'Het argument dat LOI's goedkoper zijn dan collectieve opvang gaat volgens mij ook niet op: als je de kost over de volledige levensloop bekijkt van iemand die hier in illegaliteit verblijft, dan is die veel hoger.'

Staatssecretaris Mahdi reageert verbaasd. 'De overgrote meerderheid van de asielzoekers wordt in collectieve centra opgevangen. Dat is ook logisch want de meesten hebben geen recht op erkenning', zegt hij.

Volgens Mahdi worden LOI's gebruikt voor erkende vluchtelingen en asielzoekers van wie de kans heel groot is dat ze hier mogen blijven. 'Met lokale en kleinschalige opvang garanderen we een betere integratie, en het is nog goedkoper ook. De N-VA pleit dus eigenlijk voor extra collectieve centra. Ik weet eerlijk gezegd niet of de inwoner van Lubbeek of Antwerpen liever een collectief centrum heeft voor vluchtelingen, dan kleinschalige opvang die mensen helpt sneller te integreren.'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) schreef de lokale besturen eerder deze maand een brief waarin hij wijst op de vraag van het federaal asielagentschap Fedasil om het aantal lokale opvanginitiatieven of LOI's uit te breiden in het kader van de hervestiging van vluchtelingen. Mahdi benadrukte in zijn beleidsverklaring al dat LOI's belangrijk zijn om verzoekers om internationale bescherming en erkende vluchtelingen in op te vangen, omdat ze zo meteen midden in een lokale gemeenschap leven en makkelijker geïntegreerd geraken. De N-VA, die federaal in de oppositie zit, is het daar echter niet mee eens. 'Op zich is het mooi dat vrijwilligers zich daarvoor inzetten, maar opvang in huizen en appartementen creëert een aanzuigeffect', zegt Kamerlid Theo Francken. 'Bovendien zijn zeven op de tien asielzoekers geen echte vluchtelingen, maar gelukszoekers. Die mensen moeten terugkeren, maar vanuit een comfortabele LOI-setting is de neigen om dat nog te doen quasi nihil.' Francken diende vorige week samen met zijn collega's Yoleen Van Camp, Darya Safai, Koen Metsu en Christoph D'Haese een resolutie in om de LOI's af te bouwen en geleidelijk aan stop te zetten, en enkel nog in te zetten op collectieve opvang. Steden en gemeenten met zo'n opvangcentrum moeten dan wel extra steun en middelen krijgen, en elke gemeente kan maar maximum één opvangcentrum op het grondgebied hebben. 'Bijna al onze buurlanden zijn daar al op overgestapt', licht Francken nog toe. 'Het argument dat LOI's goedkoper zijn dan collectieve opvang gaat volgens mij ook niet op: als je de kost over de volledige levensloop bekijkt van iemand die hier in illegaliteit verblijft, dan is die veel hoger.' Staatssecretaris Mahdi reageert verbaasd. 'De overgrote meerderheid van de asielzoekers wordt in collectieve centra opgevangen. Dat is ook logisch want de meesten hebben geen recht op erkenning', zegt hij. Volgens Mahdi worden LOI's gebruikt voor erkende vluchtelingen en asielzoekers van wie de kans heel groot is dat ze hier mogen blijven. 'Met lokale en kleinschalige opvang garanderen we een betere integratie, en het is nog goedkoper ook. De N-VA pleit dus eigenlijk voor extra collectieve centra. Ik weet eerlijk gezegd niet of de inwoner van Lubbeek of Antwerpen liever een collectief centrum heeft voor vluchtelingen, dan kleinschalige opvang die mensen helpt sneller te integreren.'